top of page
Original_jpg.jpg

İstatistik ve Analizde Çözüm Ortağınız

Bireysel ve Kurumsal Tüm İstatistik İhtiyaçlarınız İçin Uzman Akademik Kadromuzla Hizmetinizdeyiz.


Profesyonel ve Garantili Analiz Hizmetleri
SPSS analizi başta olmak üzere tüm istatistik programlarında kaliteli ve güvenilir istatistik analizleri için doğru yerdesiniz.

İstatistiksel Veri Analizi
İstatistik Eğitimleri
Şirketler için danışmanlık
Bir Touch Pad Veri

İstatistiksel
Analiz ve Raporlamada
Profesyonellik
İhtiyaç duyduğunuz tüm istatistik programlarında (SPSS analizi, E-VİEWS, AMOS, STATA, Minitab vb.) kaliteli raprolama ile birlikte analizler hazırlıyoruz.

_Businessman using tablet analyzing sale

SPSS Analizi
(SPSS: Statistical Package for the Social Sciences)
Profesyonel
SPSS analiz desteği

SPSS analizi için uygun yöntemin seçilmesi aşamasından başlayarak kaliteli şekilde yorumlanmasıyla birlikte bütün  bir SPSS analizine zahmetsizce sahip olabilirsiniz. 

SPSS analizi yapılmasına başlamadan önce en önemli konu analiz öncesinde ne istenildiğinin doğru aktarılmasıdır. Bu amaçla size ileteceğimiz sorularla eksik bir husus kalmaması için gayret gösteriyoruz. 

Bu durum yapılan analizin mümkün olan en az revizeyle tamamlanabilmesi için olmazsa olmazdır. Ödev, proje, tez ya da makale analizleriniz için SPSS analizi desteği almak ve en iyi SPSS yardım hizmetlerinden yararlanmak için doğru yerdesiniz.

SPSS analiz talepleriniz için bizimle iletişime geçerek aklınıza takılan sorulara hızlı cevaplar bulabilirsiniz. 

EKONOMETRİK ANALİZLER

Stata, Eviews, Panel Veri Analizleri 

Ekonometrik testler gerektiren tüm akademik analizlerinizde yanınızdayız. 

Akademisyenlere, lisans, yüksek lisans ve doktora seviyesindeki öğrencilere ödev, seminer, proje, tez ya da makalelerinde ekonometrik analiz/panel veri analizi gerektiren tüm çalışmalarında STATA, Eviews vb. programlar kullanılarak ekonometrik analiz desteği verilmektedir. 

Eviews İle Panel Veri Analizi konusunda uzman istatistikçi hocalarımızla kaliteli ekonometrik analiz için doğru yerdesiniz.  

Ekonometrik Analiz – Stata – Eviews - Panel Veri Analizi
Yatay Kesit Analizi, Zaman Serileri Analizi, Panel Veri Analizi, Sabit ve Rassal Etkiler Modeli, (EKK) En Küçük Kareler Yöntemi, Nedensellik  ve Eş Bütünleşme Testi...

Ekonometrik Analiz talepleriniz için; 

Grafikleri Analiz Etmek
Kalem ile Belge

ANKET 

Anket hazırlama, anket uygulaması, elde edilen verilerin SPSS'e girişinin yapılması ve istatistik programında analiz edilmesi de dahil istediğiniz tüm aşamaları gerçekleştirebiliyoruz. 

İstatistiksel analizlerde önemli aşamalardan birisi de veri toplamaktır. Veri toplama çoğu sosyal bilimler araştırmalarında anket yöntemiyle yapılmaktadır. 

Anket kullanılarak katılımcılara sorulan sorulara alınan cevaplar sınıflandırılarak belirli formatlarda istatistik programlarına yüklenmesi gerekmektedir. Bu işleme verilerin istatistik programına girilmesi adı verilmektedir.

 

Anket analizi özellikle sosyal bilimler alanındaki yüksek lisans ve doktora tezleri için SPSS paket programıyla yapılmaktadır.

 

Anket analizi, ölçek geliştirme, anket sorularının hazırlanması, anket verilerinin SPSS'e girişinin yapılması ve Anket analizinin yorumlanması da dahil ankete dair tüm ihtiyaçlarınız için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Close-up pictures of desks, accountants

BİZE ULAŞIN

Rakamlarla Biz

550+

SPSS ANALİZİ DESTEĞİ

70+

STATA-Eviews Analiz Desteği

37

DÜZENLENEN
EĞİTİM SAYISI

50+

İSTATİSTİK UZMANI AKADEMİSYEN

bottom of page