top of page

YÖNTEM İstatistik&Analiz İnternet Sitesi Kullanım Koşulları

 

 

1 İnternet Sitesi Kullanım Şartları Sözleşmesinin Tarafları, Konusu ve Kapsamı

1.1 Bu internet sitesini kullanmak için lütfen aşağıda yazılı şartları okuyunuz. Bu şartları kabul etmediğiniz taktirde bu internet sitesini kullanmaktan vazgeçiniz.

1.2 Bu internet sitesinin sahibi, bu site içinde yer alan veya alacak olan bilgileri, formları, içeriği ve internet sitesi kullanım şartlarını dilediği zaman değiştirme hakkını saklı tutmaktadır.

1.3 Bu internet sitesinde sunulan hizmetlerden belirli bir bedel ödeyerek ya da bedelsiz olarak yararlananlar veya herhangi bir şekilde internet sitesine erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi aşağıdaki kullanım şartlarını kabul etmiş sayılmaktadır.

1.4 YÖNTEM İstatistik&Analiz Merkezi iş bu Sözleşme içinde belirtilen şartları, kullanıcılarına herhangi bir ihbarda ve bildirimde bulunmadan dilediği zaman değiştirebilir. Bu değişiklikler periyodik olarak www.yontemistatistik.com internet sitesinde yayımlanacak ve yayımlandığı tarihte geçerli olacaktır. YÖNTEM İstatistik&Analiz Merkezi tarafından iş bu Sözleşme hükümlerinde yapılan her değişikliği, internet sitesi hizmetlerinden yararlanan ve internet sitesine erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi önceden kabul etmiş sayılmaktadır.

1.5 İş bu “İnternet Sitesi Kullanım Şartları”, 13/02/2017 tarihinde en son değişiklik yapılarak ve internet sitesi üzerinden yayınlanarak; internet sitesini kullanan her kişi tarafından erişimi mümkün kılınıp yürürlüğe konmuştur. İş bu “Site Kullanım Şartları” ayrıca, YÖNTEM İstatistik&Analiz Merkezi hizmetlerinden belli bir bedel ödeyerek veya ödemeden yararlanacak olan kullanıcılarla yapılmış ve/veya yapılacak olan her türlü “Hizmet Sözleşmesi’nin de ayrılmaz bir parçasıdır.

2 Tanımlar

2.1 Site: YÖNTEM İstatistik&Analiz Merkezi tarafından belirlenen çerçeve içerisinde çeşitli hizmetlerin ve içeriklerin sunulduğu çevrimiçi (online) ortamdan www.yontemistatistik.com alan adından ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından erişimi mümkün olan internet sitesi.

2.2 Kullanıcı: YÖNTEM İstatistik&Analiz Merkezi internet sitesine ve/veya YÖNTEM İstatistik&Analiz Merkezi veri tabanına çevrimiçi ortamdan erişen her gerçek ve tüzel kişi.

2.3 Link YÖNTEM İstatistik&Analiz Merkezi internet sitesi üzerinden, YÖNTEM İstatistik&Analiz Merkezi internet sitesi içerisine veya bir başka internet sitesine, dosyalara, içeriğe veya başka bir internet sitesinden YÖNTEM İstatistik&Analiz Merkezi internet sitesine, dosyalara ve içeriğe erişimi mümkün kılan bağlantı (www.yontemistatistik.com).

2.4 İçerik: YÖNTEM İstatistik&Analiz Merkezi internet sitesinden yayınlanan veya erişimi mümkün olan her türlü bilgi, yazı, dosya, resim, video, rakam vb. görsel, yazınsal ve işitsel imgeler.

2.5 YÖNTEM İstatistik&Analiz Merkezi Ara Yüzü: Kullanıcılar tarafından kullanılan; 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında korunan ve tüm fikri hakları YÖNTEM İstatistik&Analiz Merkezi ’ne ait olan tasarımlar içerisinde, YÖNTEM İstatistik&Analiz Merkezi internet sitesi üzerinden yapılabilecek her türlü işlemin gerçekleştirilmesi için bilgisayar programına komut veren internet sayfaları.

2.6 YÖNTEM İstatistik&Analiz Merkezi Veri Tabanı: YÖNTEM İstatistik&Analiz Merkezi internet sitesi dahilinden erişilen içeriklerin depolandığı, tasnif edildiği, sorgulanabildiği ve erişilebildiği YÖNTEM İstatistik&Analiz Merkezi ’ne ait olan 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu gereğince korunan veri tabanı.

2.7 Kullanıcı Sözleşmesi: YÖNTEM İstatistik&Analiz Merkezi dahilinde, YÖNTEM İstatistik&Analiz Merkezi tarafından sunulan özel nitelikteki hizmetlerden yararlanma şartlarını belirten; YÖNTEM İstatistik&Analiz Merkezi ile kullanıcı arasındaki elektronik sözleşme. YÖNTEM İstatistik&Analiz Merkezi , Kullanıcı Sözleşmesi’ni farklı kullanıcı ve/veya hizmet gruplarına göre kategorize ederek farklı isimlerle kullanıcının onayına sunabilir. Bu durumda kullanıcı; almak istediği hizmetlere göre, o hizmetleri düzenleyen sözleşmelerden seçtiği hizmetle ilgili olanı kabul etmiş olmaktadır.

3 YÖNTEM İstatistik&Analiz Merkezi Hizmetleri

3.1 YÖNTEM İstatistik&Analiz Merkezi , Kullanıcıları için istatistiksel analizler, analiz raporlamaları gibi çeşitli konularda danışmanlık hizmetleri vermektedir

3.2 YÖNTEM İstatistik&Analiz Merkezi , sadece uygun uzman olması durumunda gelen hizmet taleplerini yerine getirmektedir.

3.3 YÖNTEM İstatistik&Analiz Merkezi tarafından verilen hizmetler, yukarıdaki maddelerde belirtilenlerle sınırlı değildir. Yukarıda sayılan hizmetler, YÖNTEM İstatistik&Analiz Merkezi tarafından sunulan temel hizmetler olup, bu hizmetlere yeni hizmetlerin eklenmesi, yukarıda belirtilen hizmetlerin kapsam ve sunulma şartlarının değiştirilmesi tamamen YÖNTEM İstatistik&Analiz Merkezi ’nin yetkisi dahilindedir. YÖNTEM İstatistik&Analiz Merkezi , bu yetkisini herhangi bir bildirimde bulunmadan tek taraflı olarak dilediği biçimde kullanabilir.

4 YÖNTEM İstatistik&Analiz Merkezi İnternet Sitesi Kullanımına İlişkin Şartlar ve Yükümlülükler

4.1 Kullanıcılar yalnızca hukuka uygun amaçlarla YÖNTEM İstatistik&Analiz Merkezi internet sitesi üzerinde işlem yapabilirler. Kullanıcıların, YÖNTEM İstatistik&Analiz Merkezi internet sitesi dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine aittir.

4.2 Kullanıcı, YÖNTEM İstatistik&Analiz Merkezi internet sitesi dahilinde bulunan her türlü resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video klipleri, dosyaları, veri tabanları, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağı, kopyalamayacağı, dağıtmayacağı, işlemeyeceğini gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla YÖNTEM İstatistik&Analiz Merkezi ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir.

4.3 YÖNTEM İstatistik&Analiz Merkezi internet sitesi dahilinde, üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerden; YÖNTEM İstatistik&Analiz Merkezi ’nin, iş birliği içinde bulunduğu kurumların, YÖNTEM İstatistik&Analiz Merkezi çalışanlarının ve yöneticilerinin sorumluluğu bulunmamaktadır.

4.4 Kullanıcılar, YÖNTEM İstatistik&Analiz Merkezi ’ne YÖNTEM İstatistik&Analiz Merkezi internet sitesi dahilinde kendileri tarafından sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu kabul ve taahhüt etmektedirler. YÖNTEM İstatistik&Analiz Merkezi , Kullanıcılar tarafından YÖNTEM İstatistik&Analiz Merkezi ’ne iletilen veya YÖNTEM İstatistik&Analiz Merkezi internet sitesi üzerinden kendileri tarafından yüklenen, değiştirilen ve sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğruluğunu araştırma; bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu değildir.

4.5 Kullanıcı, YÖNTEM İstatistik&Analiz Merkezi internet sitesi dahilinde Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca haksız rekabete yol açacak faaliyetlerde bulunmayacağını, YÖNTEM İstatistik&Analiz Merkezi ’nin ve üçüncü kişilerin şahsi ve ticari itibarı sarsacak, kişilik haklarına tecavüz ve taarruz edecek fiilleri gerçekleştirmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir.

4.6 YÖNTEM İstatistik&Analiz Merkezi, YÖNTEM İstatistik&Analiz Merkezi internet sitesi dahilinde sunulan hizmetleri ve YÖNTEM İstatistik&Analiz Merkezi internet sitesi dahilinde erişilen İçerikleri her zaman değiştirebilme hakkını saklı tutmaktadır. YÖNTEM İstatistik&Analiz Merkezi , bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanabilir.

4.7 Kullanıcılar, YÖNTEM İstatistik&Analiz Merkezi ’nin talep ettiği değişiklik ve/veya düzeltmeleri ivedi olarak yerine getirmek zorundadırlar. YÖNTEM İstatistik&Analiz Merkezi tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme istekleri gerekli görüldüğü takdirde YÖNTEM İstatistik&Analiz Merkezi  tarafından yapabilir. YÖNTEM İstatistik&Analiz Merkezi tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme taleplerinin, Kullanıcılar tarafından zamanında yerine getirilmemesi sebebiyle doğan veya doğabilecek zararlar, hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen talebin yöneltildiği Kullanıcıya aittir.

4.8 Kullanıcılar, YÖNTEM İstatistik&Analiz Merkezi internet sitesi dahilinde eriştikleri bilgileri yalnızca YÖNTEM İstatistik&Analiz Merkezi ’nin ifşa ettiği amaçlara uygun olarak kullanmakla yükümlüdür.

4.9 YÖNTEM İstatistik&Analiz Merkezi , YÖNTEM İstatistik&Analiz Merkezi internet sitesi üzerinden Kullanıcılar tarafından kendisine iletilen bilgileri “Gizlilik Politikası” ve “Hizmet Sözleşmesi” hükümleri doğrultusunda kullanabilir, ifşa edebilir, bu bilgileri işleyebilir, paylaşabilir, bir veri tabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir. YÖNTEM İstatistik&Analiz Merkezi aynı zamanda; kullanıcı veya ziyaret edenin kimliği, adresi, elektronik posta adresi, telefonu, IP adresi, YÖNTEM İstatistik&Analiz Merkezi internet sitesinin hangi bölümlerini ziyaret ettiği, domain tipi, tarayıcı (browser) tipi, tarih ve saat gibi bilgileri de istatistiki değerlendirme ve kişiye yönelik hizmetler sunma gibi amaçlarla kullanabilir.

4.10 YÖNTEM İstatistik&Analiz Merkezi internet sitesi üzerinden erişilen ve/veya görüntülenen içeriği elde etmek maksadıyla yoğun şekilde YÖNTEM İstatistik&Analiz Merkezi veri tabanından bilgi çekmek yasaktır. Bu yasağa uymayarak YÖNTEM İstatistik&Analiz Merkezi veri tabanından yoğun şekilde bilgi çeken kişiler hakkında, T.C.K. Mad. 243 (1) çerçevesinde bilişim sistemine hukuka aykırı giriş yapmış olduğu varsayılarak YÖNTEM İstatistik&Analiz Merkezi tarafından haklarında cezai kovuşturma başlatılacaktır.

4.11 YÖNTEM İstatistik&Analiz Merkezi internet sitesi üzerinden erişilen ve/veya görüntülenen içeriğin depolandığı veri tabanına yalnızca ilgili içeriklerin görüntülenmesi amacıyla ve/veya YÖNTEM İstatistik&Analiz Merkezi ’nin yazılı olarak izin verdiği kullanım şartları çerçevesinde üçüncü kişilerce erişilmesi hukuka uygundur. Bunun dışındaki yapılan erişimler hukuka aykırı olup; YÖNTEM İstatistik&Analiz Merkezi nin gerekli talep, dava ve takip hakları saklıdır.

4.12 YÖNTEM İstatistik&Analiz Merkezi internet sitesi üzerinden yayınlanan her türlü bilgilerin, belgelerin, YÖNTEM İstatistik&Analiz Merkezi ara yüzünün, YÖNTEM İstatistik&Analiz Merkezi ’nin yazılı rızası olmadan kopyalanması, çoğaltılması, iletilmesi, işlenmesi ve başka internet sitelerinde ve mecralarda görüntülenmesi yasaktır.

4.13 YÖNTEM İstatistik&Analiz Merkezi internet sitesi üzerinden erişilen ve/veya görüntülenen her türlü içeriğin, YÖNTEM İstatistik&Analiz Merkezi ’nin yazılı rızası olmadan üçüncü kişilerce YÖNTEM İstatistik&Analiz Merkezi internet sitesi dışında başta internet olmak üzere herhangi bir iletişim ortamında görüntülenmesi yasaktır.

4.14 YÖNTEM İstatistik&Analiz Merkezi internet sitesi üzerinden erişilen ve/veya görüntülenen ilanlarda yer alan kişisel veriler hiçbir koşul ve şart altında kişisel veri sahiplerinin ve YÖNTEM İstatistik&Analiz Merkezi ’nin yazılı izni dışında üçüncü kişilerce kullanılmaz, işlenemez, iletilemez, görüntülenemez ve ifşa edilemez.

4.15 YÖNTEM İstatistik&Analiz Merkezi veri tabanı ve bu veri tabanında yer alan bilgiler kısmen veya tamamen YÖNTEM İstatistik&Analiz Merkezi ’nin yazılı rızası olmadan kopyalanamaz, başka veri tabanlarına aktarılmaz ve bu veri tabanlarından üçüncü kişilerin erişimine ve kullanımına açılamaz.

5 YÖNTEM İstatistik&Analiz Merkezi Fikri Mülkiyet Hakları

5.1 YÖNTEM İstatistik&Analiz Merkezi internet sitesi dahilinde erişilen veya hukuka uygun olarak kullanıcılar tarafından sağlanan bilgiler ve bu YÖNTEM İstatistik&Analiz Merkezi internet sitesinin (sınırlı olmamak kaydıyla YÖNTEM İstatistik&Analiz Merkezi veri tabanı, YÖNTEM İstatistik&Analiz Merkezi ara yüzü, tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar) tüm elemanları (Hepsi birden YÖNTEM İstatistik&Analiz Merkezi ’nin telif haklarına tabi çalışmaları olarak anılacaktır) YÖNTEM İstatistik&Analiz Merkezi ’ne ait ve/veya YÖNTEM İstatistik&Analiz Merkezi tarafından üçüncü bir kişiden lisans altında alınmıştır.

5.2 Kullanıcılar, YÖNTEM İstatistik&Analiz Merkezi hizmetlerini, YÖNTEM İstatistik&Analiz Merkezi bilgilerini ve YÖNTEM İstatistik&Analiz Merkezi ’nin telif haklarına tabi çalışmalarını yeniden satmak, işlemek, paylaşmak, dağıtmak, sergilemek veya başkasının YÖNTEM İstatistik&Analiz Merkezi nin hizmetlerine erişmesi veya kullanmasına izin vermek hakkına sahip değildirler. İş bu “Site Kullanım Şartları” dahilinde YÖNTEM İstatistik&Analiz Merkezi tarafından sarahaten izin verilen durumlar haricinde YÖNTEM İstatistik&Analiz Merkezi ’nin telif haklarına tabi çalışmalarını çoğaltamaz, işleyemez, dağıtamaz veya bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz veya hazırlayamaz. İş bu “YÖNTEM İstatistik&Analiz Merkezi İnternet Kullanım Şartları” dahilinde YÖNTEM İstatistik&Analiz Merkezi tarafından sarahaten yetki verilmediği hallerde YÖNTEM İstatistik&Analiz Merkezi ; YÖNTEM İstatistik&Analiz Merkezi hizmetleri, YÖNTEM İstatistik&Analiz Merkezi bilgileri, YÖNTEM İstatistik&Analiz Merkezi telif haklarına tabi çalışmaları, YÖNTEM İstatistik&Analiz Merkezi ticari markaları, YÖNTEM İstatistik&Analiz Merkezi ticari görünümü veya bu site vasıtasıyla sağladığı başkaca varlık ve bilgilere yönelik tüm haklarını saklı tutmaktadır.

6 YÖNTEM İstatistik&Analiz Merkezi İnternet Sitesi Kullanım Şartlarında Değişiklikler

6.1 Herhangi bir zamanda YÖNTEM İstatistik&Analiz Merkezi internet sitesinde ilan ederek değiştirebilir. İş bu YÖNTEM İstatistik&Analiz Merkezi İnternet Sitesi Kullanım Şartları’nın değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacaktır. İş bu YÖNTEM İstatistik&Analiz Merkezi İnternet Sitesi Kullanım Şartları, kullanıcının tek taraflı beyanları ile değiştirilemez.

7 Mücbir Sebepler

7.1 Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda YÖNTEM İstatistik&Analiz Merkezi , iş bu YÖNTEM İstatistik&Analiz Merkezi İnternet Sitesi Kullanım Şartları, gizlilik politikası ve Hizmet Sözleşmesi’nden herhangi birini geç ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, YÖNTEM İstatistik&Analiz Merkezi açısından, gecikme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için YÖNTEM İstatistik&Analiz Merkezi ’nin herhangi bir tazminat yükümlülüğü doğmayacaktır. “Mücbir sebep” terimi, ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve YÖNTEM İstatistik&Analiz Merkezi ’nin gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği olaylar olarak yorumlanacaktır. Bunun yanında sınırlı olmamak koşuluyla, yangın, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları gibi durumlar mücbir sebep olaylarına dahildir.

8 Uygulanacak Hukuk ve Yetki

8.1 İş bu YÖNTEM İstatistik&Analiz Merkezi İnternet Sitesi Kullanım Şartları uygulanmasında, yorumlanmasında ve bu YÖNTEM İstatistik&Analiz Merkezi İnternet Sitesi Kullanım Şartları dahilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde yabancılık unsuru bulunması durumunda Türk kanunlar ihtilafı kuralları hariç olmak üzere Türk Hukuku uygulanacaktır. İş bu Sözleşmeden dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde ………… Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

9 Yürürlülük ve Kabul

9.1 İş bu YÖNTEM İstatistik&Analiz Merkezi İnternet Sitesi Kullanım Şartları, YÖNTEM İstatistik&Analiz Merkezi tarafından YÖNTEM İstatistik&Analiz Merkezi internet sitesi içeresinde ilan edildiği tarihte yürürlük kazanır. Kullanıcılar, iş bu Sözleşme hükümlerini YÖNTEM İstatistik&Analiz Merkezi internet sitesini kullanmakla kabul etmiş olmaktadırlar. YÖNTEM İstatistik&Analiz Merkezi , dilediği zaman iş bu Sözleşme hükümlerinde değişikliğe gidebilir ve değişiklikler versiyon numarası ve değişiklik tarihi belirtilerek YÖNTEM İstatistik&Analiz Merkezi internet sitesi üzerinde yayınlandığı tarihte yürürlüğe girer.

10 İş bu Sözleşme bu madde ile birlikte 10 (on) maddeden ibarettir.

bottom of page