top of page

YÖNTEM İSTATİSTİK&ANALİZ MERKEZİ İNTERNET SİTESİ MÜŞTERİ

HİZMET SÖZLEŞMESİ

 

 

Hizmetlerimizden yararlanmadan önce aşağıdaki kuralları okuyup kabul etmeniz gerekmektedir.

Eğer herhangi bir YÖNTEM İSTATİSTİK&ANALİZ MERKEZİ hizmetinden yararlanmak istemiyorsanız, bu sözleşmeyi kabul etmeyiniz.

ALINAN HİZMETİN YASAL OLMAYAN BİR AMAÇLA KULLANMANIN SORUMLULUĞU HİZMET ALAN KİŞİYE AİTTİR. BU DURUMDAN OLUŞABİLECEK OLUMSUZLUKLARDAN YÖNTEM İSTATİSTİK&ANALİZ MERKEZİ SORUMLU DEĞİLDİR.

1. SÖZLEŞME KONUSU VE KAPSAMI

1.1. İş bu Sözleşme’nin konusu, müşterilerine yönelik olarak YÖNTEM İSTATİSTİK&ANALİZ MERKEZİ tarafından, ilgili sitede mevcut bulunan ve ileride sunulacak tüm hizmetler’in, bu hizmetler’den yararlanma şartlarının ve tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespitidir. İş bu Sözleşme’nin kapsamı, iş bu Sözleşme ve ekleri ile ilgili site içerisinde yer alan kullanıma ve Hizmetler’e ilişkin YÖNTEM İSTATİSTİK&ANALİZ MERKEZİ tarafından yapılmış olan bilcümle uyarı, yazı ve açıklama gibi beyanlardır. Müşteri, iş bu Sözleşme hükümlerini kabul etmekle, İlgili Site içinde yer alan kullanıma ve Hizmetler’e ilişkin YÖNTEM İSTATİSTİK&ANALİZ MERKEZİ tarafından açıklanan her türlü beyanı da kabul etmiş olmaktadır. Müşteri, bahsi geçen beyanlarda belirtilen her türlü hususa uygun olarak davranacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

2. TARAFLAR

2.1. İşbu Sözleşme, sitenin sahibi ve işletmecisi olan YÖNTEM İSTATİSTİK&ANALİZ MERKEZİ ile müşteri olan hizmet talebinde bulunan kişi arasında düzenlenmiş, müşteriin ilgili hizmeti almayı kabul etmesiyle birlikte anında akdedilmiş ve karşılıklı olarak yürürlüğe girmiştir.

3. TANIMLAR

3.1. SİTE: YÖNTEM İSTATİSTİK&ANALİZ MERKEZİ adıyla  internet adresinde yayın yapan internet sitesi.

3.2. MÜŞTERİ:  internet adresinde yer alan “https://www.yontemistatistik.com” sitesiyle iletişime geçmiş veya  adresine e-mail göndermek suretiyle hizmet talebinde bulunmuş kişi.

4. HİZMET KULLANIMI ŞARTLARI

4.1. Müşteri, hizmetin yerine getirilmesi süresince ve sonrasında, sitenin hizmetlerinden faydalanırken ve sitenin hizmetlerle ilgili herhangi bir işlemi yerine getirirken iş bu Sözleşme içerisinde yer alan tüm şartlara, sitenin ilgili yerlerinde belirtilen kurallara ve yürürlükteki tüm mevzuata uygun hareket edeceğini, iş bu Sözleşme ile belirlenen tüm şart ve kuralları anladığını, kabul ettiğini ve onayladığını kabul eder. YÖNTEM İSTATİSTİK&ANALİZ MERKEZİ’nden hizmet alabilmek için sipariş formunun eksiksiz doldurulması zorunludur. Bu forma aktarılan bilgilerin doğruluğunu, hizmet isteğinde bulunan müşteri kayıtsız şartsız taahhüt eder. Yanlış, geçersiz veya güncel olmayan bilgilerden dolayı oluşacak her türlü maddi hatadan YÖNTEM İSTATİSTİK&ANALİZ MERKEZİ sorumlu değildir. Müşteriler, ön sipariş verirken yürütülmesini istedikleri hizmet ile ilgili bilgileri ayrıntılı olarak sipariş formundaki “Belirtmek istediğiniz diğer hususlar” kısmında belirtmelidirler. Anlaşma sağlanıp çalışma başladıktan sonra YÖNTEM İSTATİSTİK&ANALİZ MERKEZİ’ne iletilecek ilave bilgiler hem çalışmanın teslim süresini hem de çalışmanın maliyetini etkileyebilir. Müşteri bunu peşinen kabul eder ve de maliyetine katlanır. Ayrıca, sonradan iletilen ilave isteklerin yürütülme kararı, YÖNTEM İSTATİSTİK&ANALİZ MERKEZİ’ne aittir.

4.2. Müşteriler, YÖNTEM İSTATİSTİK&ANALİZ MERKEZİ tarafından gönderilen ara izlemeleri/revizyonları inceleyerek, varsa gerekli düzeltmeleri 2-7 gün içinde YÖNTEM İSTATİSTİK&ANALİZ MERKEZİ’ne iletmelidir. Bu süre, çalışmanın öncelik durumuna göre daha kısa da olabilir. Bu süre, müşteriye çeşitli yollardan bildirilir. Müşteri, bu süreyi takip etmekle sorumludur. Revizyon teslim tarihi, YÖNTEM İSTATİSTİK&ANALİZ MERKEZİ ile iletişime geçilerek uzatılabilir, ancak bu nedenle çalışmanın teslim süresinde meydana gelecek aksamalardan YÖNTEM İSTATİSTİK&ANALİZ MERKEZİ sorumlu değildir. Müşteri bu durumdan dolayı, tazminat talebinde bulunamaz, para iadesi yapılmaz.

4.3. Müşteri, teslim aldığı bitmiş hizmeti incelemeli ve varsa eksikleri YÖNTEM İSTATİSTİK&ANALİZ MERKEZİ’ne bildirmelidir. Bitmiş hizmet teslim edildikten sonra 7-15 iş günü içinde, herhangi bir düzeltme talebi gelmediği takdirde, çalışma hatasız teslim edilmiş sayılır. Müşteri bunu peşinen kabul eder ve de ilave hizmet talebinde bulunamaz. Hizmetle ilgili 7-15 iş gününden sonra gelen ilave hizmet talebi, ücrete tabi olabilir. Bu konuda karar verici YÖNTEM İSTATİSTİK&ANALİZ MERKEZİ’dir.

4.4. Müşteri, çalışmayla ilgili kendisine gönderilen ara izleme/revizyon kısımlarını incelemeli ve kendisine iletilen çalışmaları danışmanın onayına mutlaka sunmalı (akademik çalışmalar için geçerlidir.) danışmanın görüş öneri ve varsa eleştirilerini YÖNTEM İSTATİSTİK&ANALİZ MERKEZİ’ne geri dönüş yaparak iletmek zorundadır. Müşteri danışmanının onayını görüşlerini almadan  çalışmada yapılacak “kapsamlı düzeltmeler” çalışmanın içeriğini bozabilir, çalışmanın teslimini geciktirebilir. Bu konuda müşteri sorumlu taraftır. Diğer analiz çalışmalarında ise şirket yetkilileri kendilerine sunulan analizleri zamanında inceleyerek gerekli taleplerini süresi içerisinde yapmalıdırlar. Bu nedenle oluşacak olumsuz durumlardan YÖNTEM İSTATİSTİK&ANALİZ MERKEZİ sorumlu değildir. Bu konuda müşteri tazminat ve de para iadesi talebinde bulunamaz.

4.5. YÖNTEM İSTATİSTİK&ANALİZ MERKEZİ, sadece müşterinin doldurduğu sipariş formundaki ya da çalışma öncesi talep ettiği hizmet ve istekleri yerine getirmekle yükümlüdür. Yürütülen çalışma ile ilgili sonradan ekstra talep edilecek  hizmetlerin ücretlendirilmesi YÖNTEM İSTATİSTİK&ANALİZ MERKEZİ’nin inisiyatifindedir. Müşteri bunu peşinen kabul eder.

4.6. YÖNTEM İSTATİSTİK&ANALİZ MERKEZİ, uzmanların aşırı meşgul olması, konu ile ilgili uzmanın bulunamaması veya hizmetin istenilen teslim zamanında yetiştirilemeyecek olmasından dolayı bir siparişi yürütmeyi kabul etmeyebilir. YÖNTEM İSTATİSTİK&ANALİZ MERKEZİ, müşterilerden gelen tüm hizmet taleplerini yerine getirmek zorunda değildir ve bunu garanti etmez.

4.7. Her Müşteri, YÖNTEM İSTATİSTİK&ANALİZ MERKEZİ web sitesinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video klipleri, dosyaları, veri tabanları, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini, kabul ve taahhüt etmektedir.

4.8. YÖNTEM İSTATİSTİK&ANALİZ MERKEZİ, tüm müşterilerinin kişilik haklarına, gizlilik haklarına saygı duymaktadır. Yargı mercileri istemi haricinde her ne sebeple olursa olsun kişisel bilgileri hiçbir kurum veya kuruluşa vermeyeceğini kabul ve taahhüt eder.

4.9. Müşteri, YÖNTEM İSTATİSTİK&ANALİZ MERKEZİ’nden aldığı hizmet kapsamında yaptığı işlem ve eylemlerden doğacak hukuki ve cezai sorumluluğun kendisine ait olduğunu kabul ve taahhüt eder.

5. HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLER MÜŞTERİ’NİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

5.1. Müşteriler, YÖNTEM İSTATİSTİK&ANALİZ MERKEZİ internet sitesinden hizmet almak için verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin kanunlar önünde doğru olduğunu, YÖNTEM İSTATİSTİK&ANALİZ MERKEZİ’nin bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları aynen ve derhal tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.

5.2. YÖNTEM İSTATİSTİK&ANALİZ MERKEZİ sisteminde problem oluşması (server sorunları, uzmanlarla ilgili sorunlar (kaza, ölüm, ciddi hastalık vb.) halinde hizmetin YÖNTEM İSTATİSTİK&ANALİZ MERKEZİ tarafından iptali durumunda kısmi ücret iadesi yapılabilir. Bu halde o ana kadar verilen hizmet ücreti YÖNTEM İSTATİSTİK&ANALİZ MERKEZİ tarafından tespit edilip varsa kalan bakiye iade edilebilir. Hizmete hiç başlanılmamış ise ödenen miktarın tamamının iadesi sağlanır. Bu konuda tespit ve karar verme yetkisi YÖNTEM İSTATİSTİK&ANALİZ MERKEZİ’ne aittir.

5.3. Kendi isteği ile bir hizmeti sonlandırmak isteyen müşteriye YÖNTEM İSTATİSTİK&ANALİZ MERKEZİ tarafından yapılacak değerlendirme sonrasında verilmiş hizmet ücreti hesaplanıp düşüldükten sonra kalan bakiye varsa para iadesi yapılabilir, Müşteriye (çalışmasının büyük kısmı tamamlanmış ise) para iadesi yapılmayabilir. Müşteriye verilen hizmetin tüm ödemesi henüz alınmamışsa bu ücret kendisinden tahsil edildikten sonra hizmet sonlandırılır.

5.4. Müşteriler, YÖNTEM İSTATİSTİK&ANALİZ MERKEZİ internet sitesinden hizmet almak için doldurdukları sipariş formundaki bilgileri esas alınarak istedikleri hizmetlerin yürütülmesini kabul eder. Sipariş formundaki bilgilerde değişiklik yapılması durumunda oluşacak ilave maliyetlerden, müşteri sorumludur. YÖNTEM İSTATİSTİK&ANALİZ MERKEZİ, sadece bilgi formundaki bilgileri dikkate alır.

5.5. Müşteri, teslim edilmiş bölüm veya tamamlanmış bir çalışmada, eksiklik tespit ettiğinde (eksik çalışma, hatalı sonuçlar vb.) düzeltme talebinde bulunabilir. Müşteri kendine sunulan hizmette bir eksiklik olması durumunda sadece düzeltme hizmeti alacağını kabul eder. Bu gibi durumların oluşması durumunda müşteri, bu durumdan kaynaklanan problemlerden dolayı YÖNTEM İSTATİSTİK&ANALİZ MERKEZİ’nden herhangi bir ücret iadesi veya tazminat talebinde bulunamaz ve bunu peşinen kabul etmiş sayılır.

5.6. Müşteri, talep ettiği hizmetle ilgili süreç içerisinde anlaşılan kriterler ve kurallar çerçevesinde müşteri aldığı hizmetin ödemesini tam yapması durumunda kendisine tamamlanmış olarak teslim edilmiş bir çalışmayı veya dokümanı kendi insiyatifinde kullanma hakkına sahiptir. Müşteri aldığı hizmet sonucunda teslim aldığı çalışmayı/dokümanı kendi dilediği gibi kullanma hakkına sahip olacağından nerede ve nasıl kullanacağı durumu YÖNTEM İSTATİSTİK&ANALİZ MERKEZİ’nin sorumluluğunda olmadığını beyan ve taahhüt eder. Ücreti eksik ya da ödenmemiş hizmet çalışması YÖNTEM İSTATİSTİK&ANALİZ MERKEZİ’nin sorumluluğundadır dilediği gibi kullanma hakkına sahiptir müşteri bunu peşinen kabul eder.

Tamamlanmış ve ödemeleri tam yapılarak hazırlanan bir çalışmanın/dokümanın müşteri tarafından; danışman-öğrenci, yükümlülüklerine ilişkin olarak aynen veya değiştirerek kullanılması durumunda müşteri, doğabilecek sorumlulukları peşinen kabul eder. Kurumsal firmalara sunulan hizmetlerde ise teslim edilen analiz raporlarının değiştirilerek kullanılması halinde sorumluluk ilgili firmaya geçmektedir.

6. YÖNTEM İSTATİSTİK&ANALİZ MERKEZİ’NİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

6.1. YÖNTEM İSTATİSTİK&ANALİZ MERKEZİ, müşterilerine daha iyi ve kaliteli hizmet sunmak, ürünlerini ve hizmetlerini iyileştirmek, sitenin kullanımını kolaylaştırmak için müşterilerinin özel tercihlerine ve ilgi alanlarına yönelik çalışmalarda müşterilerinin görüş ve önerilerini değerlendirerek olumlu görülenleri kullanabilir.

6.2. YÖNTEM İSTATİSTİK&ANALİZ MERKEZİ, her zaman tek taraflı olarak gerektiğinde ve de özel durumlar oluştuğunda müşteri siparişini iptal etme hakkına sahiptir. Müşteri iş bu tasarrufu önceden kabul eder. Bu durumda, henüz bir hizmet verilmemişse YÖNTEM İSTATİSTİK&ANALİZ MERKEZİ para iadesi yapar. İade yapılacaksa iade miktarı YÖNTEM İSTATİSTİK&ANALİZ MERKEZİ tarafından belirlenir.

6.3. YÖNTEM İSTATİSTİK&ANALİZ MERKEZİ internet sitesinde yer alan her türlü bilginin doğruluğu, eksiksiz olması, yeterliliği ve güncelliği hiçbir surette YÖNTEM İSTATİSTİK&ANALİZ MERKEZİ tarafından garanti ve taahhüt edilmemektedir. Müşteri, hiçbir şekilde YÖNTEM İSTATİSTİK&ANALİZ MERKEZİ internet sitesinde yer alan bilgilerin ve/veya site hizmetlerinin hatalı olduğu ya da bu bilgilere istinaden zarara uğradığı iddiasında bulunamaz. YÖNTEM İSTATİSTİK&ANALİZ MERKEZİ hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın her zaman söz konusu bilgileri ve/veya site hizmetlerini değiştirebilir, düzeltebilir ve/veya çıkarabilir. YÖNTEM İSTATİSTİK&ANALİZ MERKEZİ internet sitesinin ve site hizmetlerinin hatasız olması için gerekli her türlü tedbiri almaya çalışmaktadır. Bununla birlikte sitede mevcut ya da oluşabilecek hatalar ile ilgili herhangi bir garanti verilmemektedir.

6.4. YÖNTEM İSTATİSTİK&ANALİZ MERKEZİ, veri tabanına yapılabilecek saldırılar sonucu müşteri bilgilerinin kötü amaçlı kişilerin eline geçmesi ve bunların kötü niyetli kullanılması halinde doğabilecek sonuçlardan dolayı sorumluluk kabul etmez.

6.5. YÖNTEM İSTATİSTİK&ANALİZ MERKEZİ, sözleşmeyi tek taraflı olarak değiştirme ya da tadil etme hakkına sahiptir.

6.6. YÖNTEM İSTATİSTİK&ANALİZ MERKEZİ, sitenin içeriğini dilediği zaman değiştirme, müşterilerine sağlanan herhangi bir hizmeti değiştirme ya da sona erdirme hakkını saklı tutar.

6.7. YÖNTEM İSTATİSTİK&ANALİZ MERKEZİ internet sitesine erişimden, sitede yer alan bilgilerin ve/veya site hizmetlerinin gerek doğrudan gerekse dolaylı kullanımından kaynaklanan doğrudan ve/veya dolaylı maddi ve/veya manevi menfi ve/veya müspet, velhasıl her türlü zarardan her nam altında olursa olsun YÖNTEM İSTATİSTİK&ANALİZ MERKEZİ, yöneticileri, çalışanları, bu sitede yer alan bilgileri ve/veya site hizmetlerini hazırlayan kişiler sorumlu tutulamaz.

6.8. Çalışmanın danışman/öğretmen-öğrenci ilişkilerinde aynen veya değiştirilerek kullanılması halinde doğabilecek sorumluluk tamamen müşteriye ait olup, bu konuda YÖNTEM İSTATİSTİK&ANALİZ MERKEZİ herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

7. HİZMETLERLE İLİŞKİN KURALLAR

7.1 Müşteri, YÖNTEM İSTATİSTİK&ANALİZ MERKEZİ tarafından e-posta aracılığı ile istenen bilgileri (yürütülen hizmetle ilgili) en kısa sürede geri bildirmek zorundadır. Bu süre 3 günü aşmamalıdır. Bununla beraber, aciliyeti olan çalışmalarda bu süre daha kısa olabilir. Bu aciliyete YÖNTEM İSTATİSTİK&ANALİZ MERKEZİ karar verir.

7.2 Müşteri, YÖNTEM İSTATİSTİK&ANALİZ MERKEZİ’nden gelecek e-posta ve diğer bilgilendirici mesajları izlemek, incelemek ve değerlendirerek YÖNTEM İSTATİSTİK&ANALİZ MERKEZİ’ne geri dönüş yapmak zorundadır. YÖNTEM İSTATİSTİK&ANALİZ MERKEZİ’nden gelecek bilgi e-posta ve mesajlarının müşteri tarafından takip edilmemesi sonucunda oluşacak problemlerden YÖNTEM İSTATİSTİK&ANALİZ MERKEZİ sorumlu değildir. Müşteri, YÖNTEM İSTATİSTİK&ANALİZ MERKEZİ’nden gelecek hizmetle ilgili bilgi talebine en kısa zamanda (maksimum 3 gün) cevap vereceğini kabul eder.

7.3. Müşteriler ile iletişimde, YÖNTEM İSTATİSTİK&ANALİZ MERKEZİ dışında kaynaklanacak iletişim problemlerinden (server problemleri, hatlarda meydana gelecek problemler, internet bağlantısında meydana gelecek aksaklıklar vb.) YÖNTEM İSTATİSTİK&ANALİZ MERKEZİ sorumlu değildir.

7.4. YÖNTEM İSTATİSTİK&ANALİZ MERKEZİ iyi bir kalitede hizmet vermek için gerekli çalışmaları yapmakla birlikte, bunu kesin olarak garanti etmez. Bununla birlikte, YÖNTEM İSTATİSTİK&ANALİZ MERKEZİ düzeltme hizmeti ve ücret iadesi ile müşteriyi bu tip problemlerden korur.

7.5. YÖNTEM İSTATİSTİK&ANALİZ MERKEZİ, müşteri tarafından satın alınan hizmetle ilgili çeşitli zaman aralıklarıyla müşteriye izleme/revizyon çalışmaları gönderir. Müşteri, YÖNTEM İSTATİSTİK&ANALİZ MERKEZİ tarafından yollanan bu revizyonları en geç 2-7 gün içerisinde cevaplamak zorundadır. Aksi takdirde hizmetin teslimiyle ilgili oluşacak problemlerden YÖNTEM İSTATİSTİK&ANALİZ MERKEZİ sorumlu değildir. Revizyon süresi çalışmanın süresi ve kapsamı dikkate alınarak YÖNTEM İSTATİSTİK&ANALİZ MERKEZİ tarafından belirlenir.

7.6. Hizmet talebinde bulunan müşteri belirli şartlarla hizmetten vazgeçme hakkına sahiptir, bu konuda kısmi para iadesi belirli şartlara bağlıdır. Müşteri talep ettiği hizmet çalışmasını ileri bir tarihte tekrar devamının sağlanması için YÖNTEM İSTATİSTİK&ANALİZ MERKEZİ’ne erteleme gerekçesini bildirerek onay almak zorundadır.

7.7. Müşteri, YÖNTEM İSTATİSTİK&ANALİZ MERKEZİ uzmanının yaptığı hizmetin kalitesinden memnun olmaması durumunda veya istediği şartların yerine getirilmemesinden dolayı şikâyetçi olması durumunda, düzeltme talebinde bulunabilir. Düzeltme hizmeti YÖNTEM İSTATİSTİK&ANALİZ MERKEZİ tarafından yapılacak inceleme sonucuna göre yapılır. Düzeltme, hizmetin kalitesi ile ilgili problem incelendikten sonra, düzeltme için uygun bir neden bulunması durumunda yapılır. Keyfi memnuniyetsizlikler, düzeltme gereksinimini doğurmaz. Talep edilen düzeltme ek ücret alınmasını gerektiriyorsa ek ücret talebinde bulunulabilir. Ücretli düzeltme hizmeti YÖNTEM İSTATİSTİK&ANALİZ MERKEZİ tarafından yapılacak inceleme sonrasında belirlenen miktar uyarınca yapılır.

7.8. Müşterinin talep etmesi durumunda satın alınan hizmet, tarayıcı ile taranarak ta müşteriye teslim edilebilir.

7.8.1. YÖNTEM İSTATİSTİK&ANALİZ MERKEZİ, Müşterinin talep ettiği hizmet çalışmasını isteğine göre word ya da pdf formatında teslimini sağlayabilir.

7.9. Eğer YÖNTEM İSTATİSTİK&ANALİZ MERKEZİ, gerekli görmesi durumunda revizyon teslim tarihini, hizmet alan müşteriye en geç revizyon günü belirtmek şartıyla uzatabilir.

7.10. YÖNTEM İSTATİSTİK&ANALİZ MERKEZİ hizmetleri müşteri ile anlaşılan toplam ücretin kaporasınının (müşteriye e-mail veya mesaj yoluyla ödeme planında açıkça belirtilir) ödenmesi teyiti ile çalışmaya start verir. Müşteri, hizmet için ödeme yapmadan hizmetin yürütülmesine başlanmaz. Ödemelerin geciktirilmesinden kaynaklanacak teslim problemlerinden YÖNTEM İSTATİSTİK&ANALİZ MERKEZİ sorumlu değildir. Müşteri, sipariş onaylandıktan sonra en geç 2-4 iş günü içinde hizmet bedelini ödemek zorundadır. Aksi takdirde, siparişin yürütülmesi iptal edilebilir.

7.11. Hizmetin teslim süresi (toplam hizmet süresi) için başlangıç noktası, ödemenin yapıldığı tarihtir. Müşteri bunu peşinen kabul eder ve ödemeyi bu durumu göz önüne alarak yapar. Ödemenin müşteri tarafından geç yapılması ile teslim süresinde meydana gelecek değişiklikten ötürü oluşacak zarar ve gecikmelerden YÖNTEM İSTATİSTİK&ANALİZ MERKEZİ sorumlu değildir.

7.12. Yüksek gizlilik ilkeleri gereği , çalışmada görev alan uzmanın ile çalışmayı talep eden müşterinin kişisel bilgileri hiçbir suretle YÖNTEM İSTATİSTİK&ANALİZ MERKEZİ dışında üçüncü kişiler ile paylaşılmaz. Müşteri  çalışmasının sağlıklı bir şekilde devamının sağlanması için  uzmanın bölüm-branş-akademik düzeyi hakkında bilgilerini YÖNTEM İSTATİSTİK&ANALİZ MERKEZİ’nden talep edebilir.

7.13. Müşteriler, kendilerine YÖNTEM İSTATİSTİK&ANALİZ MERKEZİ tarafından atanan uzmanlarla, sadece YÖNTEM İSTATİSTİK&ANALİZ MERKEZİ onayı ile ve YÖNTEM İSTATİSTİK&ANALİZ MERKEZİ sistemi içinde iletişim kurabilirler. Müşteriler, herhangi bir şekilde YÖNTEM İSTATİSTİK&ANALİZ MERKEZİ denetimi olmaksızın uzmanlarla görüşemezler, görüşme talebinde bulunamazlar. Eğer böyle bir durum tespit edilirse, YÖNTEM İSTATİSTİK&ANALİZ MERKEZİ, müşteriyi 1 kez uyarır. Eğer 1 kez yapılan uyarıya rağmen müşteri, YÖNTEM İSTATİSTİK&ANALİZ MERKEZİ tarafından atanan uzmanla YÖNTEM İSTATİSTİK&ANALİZ MERKEZİ sistemi dışında iletişim kurmaya çalışıyorsa, çalışmanın iptali YÖNTEM İSTATİSTİK&ANALİZ MERKEZİ’nin inisiyatifindedir. Böyle bir durumun tespitinde para iadesi yapılmaz. Müşteri, YÖNTEM İSTATİSTİK&ANALİZ MERKEZİ tarafından kendisine bir hizmeti yerine getirmesi için atanan uzmanla sadece YÖNTEM İSTATİSTİK&ANALİZ MERKEZİ onayı sonrasında ve YÖNTEM İSTATİSTİK&ANALİZ MERKEZİ sistemi içinde iletişim kuracağını peşinen kabul eder.

7.14. Müşteriler, gizlilik ilkeleri gereği uzmanlardan telefon numarası, e-posta veya diğer iletişim araçlarıyla ilgili bilgiler isteyemez veya uzmana kendi iletişim bilgilerini veremez. Böyle bir durumun tespitinde, müşterinin siparişi iptal edilmesi ve para iadesi YÖNTEM İSTATİSTİK&ANALİZ MERKEZİ’nin inisiyatifindedir. YÖNTEM İSTATİSTİK&ANALİZ MERKEZİ uzmanı isterse iletişim bilgilerini müşteri ile paylaşabilir.

8. ÜCRETLER ve ÖDEME

8.1. Bankalardan kaynaklanan teknik problemlerden dolayı, ücretlerle ilgili işlemlerde gecikme olabilir. Bu durumdan YÖNTEM İSTATİSTİK&ANALİZ MERKEZİ sorumlu değildir.

8.2. YÖNTEM İSTATİSTİK&ANALİZ MERKEZİ hizmetleri müşteri ile anlaşılan toplam ücretin kaporasınının (müşteriye e-mail veya mesaj yoluyla ödeme planında açıkça belirtilir) ödenmesi teyiti ile çalışmaya start verir. Müşteri tarafından herhangi bir ödeme yapılmadan, hizmetin yürütülmesine başlanmaz. Bir hizmet talep edilip bu hizmetin ücretinin yatırılmasına kadar geçen süreden kaynaklanan problemlerden YÖNTEM İSTATİSTİK&ANALİZ MERKEZİ sorumlu değildir. Müşterinin hizmet bedelini geç yatırması durumunda, hizmetin tesliminde yaşanacak problemlerden YÖNTEM İSTATİSTİK&ANALİZ MERKEZİ sorumlu değildir.

8.3 Müşteri, hizmet talebinde bulunduktan sonra en geç 2-4 iş günü içinde hizmet bedelini ödemek zorundadır. Bununla birlikte, cuma günü hizmet talebinde bulunan müşteri, en geç pazartesi günü hizmet bedelini ödemek zorundadır. Aksi takdirde, müşteri tarafından istenilen hizmetin iptali YÖNTEM İSTATİSTİK&ANALİZ MERKEZİ’nin inisiyatifindedir. Bu şartlara uyulmadığı takdirde, hizmet tesliminde meydana gelecek problemlerden YÖNTEM İSTATİSTİK&ANALİZ MERKEZİ sorumlu değildir.

8.4. Müşteriler, hizmetlerin karşılığını, parça-parça (taksitle) veya peşin olarak ödeyebilirler. Müşteri isteğine göre e-mail veya mesaj yoluyla ödeme planında açıkça belirtilir.

8.5. YÖNTEM İSTATİSTİK&ANALİZ MERKEZİ, müşterilerine bazı şartlarla (uzmanın; kaza, ölüm, ciddi hastalık, işten ayrılması vb gibi) sipariş iptal ve para iade garantisi sunmaktadır. Para iadesi, müşteri tarafından bildirilen hesaba yapılır. Verilen hesap numarasından kaynaklanan maddi hatalardan (yanlış hesap numarası veya başkasının hesap numarası vb.) dolayı YÖNTEM İSTATİSTİK&ANALİZ MERKEZİ sorumlu değildir. Bu durumda para iadesi yapılmaz veya para iadesi YÖNTEM İSTATİSTİK&ANALİZ MERKEZİ’nin inisiyatifindedir.

8.6. Çok nadir de olsa, herhangi bir nedenle, YÖNTEM İSTATİSTİK&ANALİZ MERKEZİ sisteminde bir problem oluşması ve de çalışmaya devam edilemeyecek olunması durumunda müşteriye ödediği paranın YÖNTEM İSTATİSTİK&ANALİZ MERKEZİ tarafından belirlenen miktarı kendisine iade edilecektir. Bu durumdan dolayı, müşteri herhangi bir maddi tazminat talebinde bulunamaz. Hatalı ücret yatırılması veya birden fazla ücret yatırılması durumunda müşteriler, YÖNTEM İSTATİSTİK&ANALİZ MERKEZİ’ne durumu açıklayan bir bilgi mesajı atabilirler. Bu durumda gerekli incelemenin yapılmasından sonra, uygun görülmesi durumunda para iadesi yapılabilir.

9. DİĞER HÜKÜMLER

9.1. Fikri Mülkiyet Hakları

9.1.1. YÖNTEM İSTATİSTİK&ANALİZ MERKEZİ, müşteriye talep ettiği hizmet ve çalışmasında özgün raporlar sunulması konusunda yüksek hassasiyet göstermektedir. Gerek bilimsel etik kuralları gerekse hizmete ilişkin müşterinin paylaştığı kurallara ve yazım formatına YÖNTEM İSTATİSTİK&ANALİZ MERKEZİ uymak zorundadır.

9.1.2. Müşteri talep ettiği raporunda hangi bilgilere yer verilmesi hangi souçların görülmesinin istendiğini çalışma başlamadan önce detaylı olarak açıklamalıdır. YÖNTEM İSTATİSTİK&ANALİZ MERKEZİ, talep edilen hususlara uygun olacak şekilde gerekli analiz raporlarını sunmak gerekirse düzeltmek zorundadır.  Bu durumda müşteri herhangi bir ücret iadesi veya tazminat talebinde bulunamaz ve bunu peşinen kabul etmiş sayılır.

9.2. Müşteriler, YÖNTEM İSTATİSTİK&ANALİZ MERKEZİ’nin web sitesi üzerinde telif haklarına tabi çalışmalarını izin almadan çoğaltamaz, dağıtamaz veya bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz veya hazırlayamaz.

9.2.1. YÖNTEM İSTATİSTİK&ANALİZ MERKEZİ; YÖNTEM İSTATİSTİK&ANALİZ MERKEZİ Hizmetleri, YÖNTEM İSTATİSTİK&ANALİZ MERKEZİ bilgileri, YÖNTEM İSTATİSTİK&ANALİZ MERKEZİ telif haklarına tabi çalışmaları, YÖNTEM İSTATİSTİK&ANALİZ MERKEZİ ticari markaları, YÖNTEM İSTATİSTİK&ANALİZ MERKEZİ ticari görünümü veya site vasıtasıyla sahip olduğu her tür maddi ve fikri mülkiyet hakları da dâhil tüm mal varlığı, ayni ve şahsi hak, ticari bilgi ve know-how’a yönelik tüm hakları saklıdır.

9.3. Sözleşme Değişiklikleri

9.3.1. YÖNTEM İSTATİSTİK&ANALİZ MERKEZİ, tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak iş bu sözleşmeyi uygun göreceği herhangi bir zamanda sitede ilan ederek değiştirebilir. İş bu Sözleşme’nin değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak, geri kalan hükümler aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir.

9.4. Mücbir Sebepler

9.4.1. Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, YÖNTEM İSTATİSTİK&ANALİZ MERKEZİ’nin iş bu Sözleşme ile belirlenen edimlerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, YÖNTEM İSTATİSTİK&ANALİZ MERKEZİ için, gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için YÖNTEM İSTATİSTİK&ANALİZ MERKEZİ’nden herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir. Mücbir sebep terimi, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları, YÖNTEM İSTATİSTİK&ANALİZ MERKEZİ’nin gerekli bilgi güvenliği önlemleri almasına karşın ilgili siteye ve sisteme yapılan saldırılar da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla YÖNTEM İSTATİSTİK&ANALİZ MERKEZİ’nin makul kontrolü haricinde gelişen ve  YÖNTEM İSTATİSTİK&ANALİZ MERKEZİ’nin gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği kaçınılamayacak olaylar olarak yorumlanacaktır.

9.5. Uygulanacak Hukuk ve Yetki

9.5.1. İş bu Sözleşme’nin uygulanmasında, yorumlanmasında ve iş bu Sözleşme gereği doğacak ihtilafların hallinde Türk Hukuku uygulanacaktır.

9.5.2.  İş bu Sözleşme’den dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde ……… Merkez Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

9.6. YÖNTEM İSTATİSTİK&ANALİZ MERKEZİ Kayıtlarının Geçerliliği

9.6.1. Müşteri, iş bu Sözleşme’den doğabilecek ihtilaflarda YÖNTEM İSTATİSTİK&ANALİZ MERKEZİ’nin kendi veri tabanında, sunucularında tuttuğu elektronik ve sistem kayıtlarının, ticari kayıtlarının, defter kayıtlarının, mikrofilm, mikro fiş ve bilgisayar kayıtlarının muteber bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini, YÖNTEM İSTATİSTİK&ANALİZ MERKEZİ’ni yemin teklifinden ber’i kıldığını ve bu maddenin HUMK 287. Madde anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

9.7. Yürürlülük

9.7.1. İş bu Sözleşme, Müşterinin elektronik olarak onay vermesi ile karşılıklı olarak kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.

9.8. Sözleşmenin Feshi

9.8.1. YÖNTEM İSTATİSTİK&ANALİZ MERKEZİ, müşterilerin iş bu Sözleşmede belirtilen hükümleri ve site içinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve hizmetlere ilişkin benzeri kuralları ihlal etmeleri durumunda sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecek ve müşteriler fesih sebebiyle YÖNTEM İSTATİSTİK&ANALİZ MERKEZİ’nin uğradığı tüm zararları tazmin etmekle yükümlü olacaktır.

9.8.2. İş bu Sözleşme hizmet tamamlanıncaya kadar yürürlükte kalacak ve taraflar arası hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecek, hizmetin teslim edilmesi veya YÖNTEM İSTATİSTİK&ANALİZ MERKEZİ tarafından iptal edilmesi hallerinde sona ermiş sayılacaktır.

Eğer hizmet almaktan vazgeçtiyseniz yontemistatistik.com adresinden bir hizmet talebinde bulunmayınız ya da "TALEP FORMU" nu doldurmayınız.

bottom of page