top of page

 

KURUMSAL/SEKTÖREL DANIŞMANLIK HİZMETLERİ

Yöntem İstatistik olarak; her düzeyde işletmeler için analiz hizmetleri başta olmak üzere çok sayıda hizmetimizle yanınızdayız. Özellikle işletmelerin tüketici, marka, pazar araştırmaları yapabilmeleri, şirket bilançoları üzerinden finansal etkinlik analizlerinin yapılması, rakip analizleri, tüketici memnuniyeti araştırmaları, şirket çalışanlarının tatmini üzerine çalışmalar,  gibi çok sayıda hizmeti işletmelerimize sunmaktayız. 

 

Bu sayede işletmelerimizin düşük maliyet yüksek karlılık oranlarına destek olarak verimlilik artışlarına katkı sağlamaktayız. 

Siz de firmanız için istatistiğin gücünden yararlanarak büyüyebilirsiniz.

Alanındaki uzmanlarımız ve akademisyen kadromuzla işletmelerin istatistik ve analiz konusunda ihtiyaç duyabilecekleri tüm konularda nitelikli bir danışmanlık hizmeti sunulmaktadır. İşletmeler için sunduğumuz başlıca hizmetler aşağıda sıralanmıştır:

 

Original_jpg.jpg

Tüketici/Potansiyel Müşteri ve Pazar Analizi

İşletmelerin piyasada rekabet avantajı elde edebilmeleri için potansiyel müşterilerine ulaşabilmeleri ve mevcut müşterilerinin elde tutulmasını sağlamaları gerekmektedir. Bunun için yapılması gereken ise doğru pazar analizi yapılması ve tüketici tercihlerinin/ihtiyaçlarının doğru belirlenebilmesi gerekmektedir.  Her sektörün kendine ait dinamikleri bulunmaktadır. Yapılacak araştırmaların bahse konu sektörün bilinmesi ve sektörün karakteristik özellikleri göz önüne alınarak değerlendirilmesi gerekmektedir.   

Ofis Konferansı

YÖNTEM İstatistik & Analiz olarak siz değerli işletme yöneticilerimize, şirketinizin daha verimli olabilmesi adına doğru pazar ve sektör analizlerinin yapılması, tüketici tercihleri hakkında araştırmalar yapılarak bunların rapor halinde size sunulması hizmetlerini veriyoruz. Mevcut müşterilerinizin ihtiyaç ve taleplerinin de doğru belirlenerek müşterilerinizle daha etkin bir iletişim sağlayabilmenize ve kazanmış olduğunuz pazar payını korumanıza yardımcı oluyoruz. 

Bu kapsamda size sunduğumuz hizmetler, sadece anket, veri toplama ve veri analizi ile sınırlı olmayıp, uzmanlarımız tarafından bu verilerin analizi sonucu elde edilen bulgular üzerinden tavsiyelerin de yer aldığı detaylı bir rapor elde edebileceksiniz. 

İşletmenizin Çalışan ve Finansal Verimlilik Analizleri

İşletmelerin ne ölçüde başarılı olacakları sahip oldukları en önemli kaynak olan insan kaynaklarının etkinliğine bağlıdır. Bu doğrultuda işletmelerin çalışanlarının performans tespitleri, işlerine olan bağlılıkları ve tatmin düzeyleri gibi çeşitli alanlarda araştırmalar yaparak şirketlerinin beşeri kaynaklarını ne ölçüde etkin kullandıklarını tespit etmeleri gerekmektedir. 

 

Beşeri kaynakların etkin ve verimli kullanılmasına ek olarak şirketin finansal göstergelerinden hareketle işletmenizin finansal performansının görülebilmesi ve gerekli tedbirlerin zamanında alınabilmesi de oldukça önemlidir.  

YÖNTEM İstatistik ve Analiz Merkezi olarak şirketinizin gerek insan kaynakları gerekse finansal bakımdan verimlilik düzeylerini analiz ederek size bir rapor halinde sunulmaktadır. Elde edeceğiniz analiz raporu şirketinizin mevcut durumu hakkında daha net fikir edinebilmenize ve verilecek kararlarda yönetici kadrosuna destek olacak niteliktedir.  

Siz de Firmanızı daha etkin ve verimli yönetebilmek için İstatistik ve Analizin Gücünden Yararlanın.

 

İşletmenizin rekabet gücünü birlikte arttıralım.

bottom of page