top of page

SPSS Analizi

SPSS Analizi

 

 

İstatistiksel analizler yapılırken istatistik programlarından yararlanılmaktadır. İstatistiki analiz konusunda en bilinen ve yaygın olarak kullanılan program SPSS (Statistical Package for the Social Sciences)tir. SPSS programını başta istatistiki analiz yapması gereken öğrenci ve akademisyenler olmak üzere, istatistikle ilgili işlem yapan tüm kişi ve kurumlarca yoğun olarak kullanılmaktadır. Devlet kurumları ve özel firmalar da bu programı kullanarak istatistiki analiz yapılması gereken işlemleri için kullanabilmektedirler.

 

Yöntem istatistik olarak istatistik alanında uzmanlıkları olan değerli akademisyenlerimiz ve uzmanlarımızla her konu ve düzeydeki SPSS analizi ihtiyaçlarınızı karşılayabiliyoruz. Gerek akademik analizlerinizde gerekse firma, pazar ve rakip araştırma ve analizleri konusunda da istatistiki analiz hizmetleri sunuyoruz. 

 

Genel olarak akademik analiz çalışmalarında bir istatistiki analiz yapılış süreci aşağıdaki şekilde olmaktadır:

 

 

 • Hipotez oluşturma

 • Çalışma konusu ve türüne göre uygun analiz türünün belirlenmesi

 • Analizlerin SPSS ya da diğer istatistik programlarında yapılması

 • Analiz bulgularının uygun formatta tablolaştırılması

 • Analiz çıktılarının yorumlanması ve raporlanması

1.jpg

SPSS analizlerinizin yapılmasına başlanmadan önce genellikle uzman hocamızla telefonda görüşmenizi sağlıyoruz. Bunu yapmamızın temel sebebi istatistiki analize başlanmadan önce isteklerinizi doğru ve tam olarak aktarmanızı sağlamaktır. Böylece bir yanlış anlaşılmaya mahal verilmeden sizin taleplerinizle yapılan analizin birbirinden farklı olmamasıdır.

 

SPSS analizi ve SPSS eğitimleri konusunda en hızlı ve faydalı çözümleri üreten firmamızla çalışarak tüm spss analizi ihtiyaçlarınız konusunda bilgi alabilirsiniz.

 

SPSS analizi kapsamında çok sayı ve çeşitte analiz türü gerçekleştirilmektedir. Bu analizlerin başlıcaları şunlardır:

 

 • Frekans Analizi

 • Tanımlayıcı İstatistikler

 • Çapraz Tablo

 • Grafikler

 • Geçerlilik Analizi

 • Güvenirlik Analizi

 • Faktör Analizi

 • Korelasyon Analizi

 • Basit Regresyon Analizi

 • Çoklu Regresyon Analizi

 • Tekrarlı Ölçümlerde Varyans Analizi

 • Bağımsız T testi

•           Tanı testleri için performans (Duyarlılık, seçicilik, pozitif-negatif prediktif değerler ve olabilirlik oranları)

•           ROC Analizi

•           Sağkalım Analizi (Kaplan Meier, Yaşam tabloları, Cox Regresyon)

•           Bland Altman Analizi

•           Lineer Regresyon

•           Logistic Regresyon

•           Probit Regresyon

•           Nonlineer Regresyon

•           Loglinear Regresyon

•           Mann Whitney U Testi

•           Mc Nemar Testi

•           Mood Medyan Testi

•           Kendall W Testi

•           Wilcoxon T Testi

•           Friedman Testi

•           Cochran Q Testi

•           İşaret Testi

•           Kolmogorov-Smirnov Testi

•           Anova

•           Aracılık Etkisi

•           Pearson Ki-Kare Analizi

SPSS programı ile analiz yapılması konusunda uzman akademik kadromuzdan destek alabilrsiniz. Bizlere spss analizi konusundaki tüm taleplerinizi iletebilirsiniz. Telefonla, maille ya da talep formumuzu doldurarak iletişime geçebilirsiniz.

2.jpg
3.jpg
4.jpg
bottom of page