top of page

Anket Hazırlama Süreci

SPSS analizlerini doğru ve hatasız yapabilmek için en başından itibaren tüm sürecin doğru ve eksiksiz gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Çalışma konunuza uygun doğru ölçeğin belirlenmesi ve buna uygun şekilde anket sorularının hazırlanması, bir spss analizi için ilk önemli aşamadır. Bu anket sorularına göre veriler toplanacaktır. Sonrasında ise elde edilen verilerin uygun formatta SPSS programına veri girişinin yapılması gerekmektedir.

 

Spss programına veri girişi, programdaki ‘Variable View- Değişken Görüntüsü’ kısmına girerek başlamaktadır. İlk olarak bu kısımda değişkenlerinizin tanımlamasını yapmanız gerekmektedir. Bunu yaparken satılara değişken isimlerini, sütunlara ise değişken özelliklerini yazmaya dikkat edilmesi gerekmektedir. Daha sonra ise ‘Data View- Veri Görüntüsü’ kısmına girerek değişkenleri görüntüleyebilirsiniz.

Anket Veri Girişlerinin Yapılması

Eğer anket veri girişi yapılacaksa ‘type-tür’

Kısmında değişkenlerin türlerine göre sınıflandırılması yapılmalıdır. Şıkların tanımlanması ise ‘values-değer’ kısmında yapılmaktadır.

Anketten elde edilen verilerin programa giriş süreci oldukça önemlidir. Bu aşamada yapılacak bir dikkatsizlik verilerin yanlış girilmesine-tanımlanmasına sebep olabileceği için analizinizin en baştan hatalı olmasına yol açabilecektir. Veri girişi tam ve doğru şekilde yapıldıktan sonra spss analizi kısmına geçilmektedir.

 

Veri girişi konusunda Yöntem istatistikle iletişime geçerek destek alabilirsiniz. Anket veri girişi konusundaki taleplerinizi de yerine getiriyoruz. Anket verilerinizin girişinin yapılabilmesi için bizimle iletişime geçerek fiyat alabilirsiniz.

 

 

Benzer şekilde anket formunuzun oluşturulması için de yardımcı oluyoruz.

 

Anket genel olarak bir veri toplama aracıdır. Bu kısımda bir hata olması da tüm analizi etkileyeceğinden oldukça önemli bir kısımdır. Anket formunun oluşturulması konusunda ilk önemli aşama çalışma probleminin tanımlanmasıdır. Belirlenen anket ölçeğine uygun olarak anket sorularının hazırlanması, anket metni ve açıklamaların hazırlanması ile anket formu tamamlanmaktadır. Daha sonra bu anket formu için bir ön uygulama analizi yapılarak ankete son hali verilmektedir.

Anket hazırlanması süreci yukarıdaki şekilde yapılmaktadır. Özellikle anket için ölçek belirlenmesi ve buna uygun şekilde anket sorularının hazırlanması bu konuda uzman olmayan bir kişi tarafından doğru şekilde yapılması mümkün olmayan bir çalışmadır. Bu sebeple anket hazırlık aşamasının bütününde profesyonellerden yardım alınması çalışmanızın doğruluğu açısından oldukça önemlidir. Özellikle ölçek belirleme aşamasında yüksek lisans tezleri gibi akademik çalışmalarda sıklıkla kullanılan yöntem, daha önce bu alanda yapılmış olan yerli ya da yabancı bir çalışmanın ölçeğinin kullanılması ve çalışmanıza uyarlanmasıdır. Sıfırdan ölçek belirlemek özellikle yüksek lisans aşamasında yapılabilecek bir işlem olmadığı gibi hocalarınızın da sizden bu yönde bir beklentisi olmamaktadır.

 

Pek çok ölçek yabacı çalışmaların çevirilerinden yararlanılarak kullanılmaktadır. Seçilecek ölçeğe ait çalışmanın literatürde genel kabul görmüş bir çalışmadan olmasına da dikkat edilmelidir.

 

Ölçek belirleme, anket hazırlama, anket verilerinin spss’e girişinin yapılması dahil tüm süreçlerinizde Yöntem İstatistik olarak yanınızdayız.

bottom of page