top of page

Tez Analizi

Güncelleme tarihi: 9 May 2021

Tez Analizi Nedir?

Türkçe karşılığı sav olarak bilinen tez, yeni bir fikri ileri sürmek, bir problem veya olaya karşı öneri sunmak anlamına gelmektedir. Ayrıca günümüzde daha bilinen karşılığı ile; üniversitede akademisyenlerin veya öğrencilerin hazırlayıp bir kurula sundukları bilimsel çalışmalardır. Tez hazırlanmasındaki temel amaç yeni bilgi ve araştırmalarla bilime fayda sağlamaktır. Bunun yanında tez çalışmasını yapan kişiler de yaptıkları çalışma ile birlikte yeni öğretiler kazanırlar. Tez süreci uzun ve dikkat gerektiren bir süreçtir. Araştırma konusu ile başlayan bu süreci; hipotez (varsayım), teori(kuram), metod, analiz ve değerlendirme aşamaları izlemektedir.

Tez hazırlama aşamalarından biri olan tez analizi, tezin bilimselliğine katkı sağlamaktadır. Yapılan anket, araştırma vs. gibi yöntemlerle elde edilen veriler bilgisayar programları ile, en çok kullanılan SPSS, analiz edilir ve rapor halinde sunulur. Tez analizi sonucuna göre araştırmacı sonuç ve değerlendirmelerini belirler.

Günümüz Türkçesiyle “Çözümleme” veya “İnceleme” olan analiz, bir konuyu tahlil etmek ya da bir olguyu ana parçalarına ayırarak parçalar arasındaki ilişkiyi bulmak ve tanımlamaktır. Tez analizi ile asıl ifade edilmek istenilen ise, akademik bir çalışma olan tezin incelenmesi ve istatistiki değerlerle sonuç elde edilmesidir. Fransızca’dan tüm dünyaya malolan “Analyse” terimi, özellikle günümüzde tez, inceleme vs. gibi gibi alanlarda istatistik çözümleme yöntemi olarak bir bilime dönüşmüş gibidir.

Yüksel Lisans, Doktora veya Uzmanlık bitirme şartı olan tez yazımı, tez analizi ile birlikte nihayete kavuşmuş olur. Tez analizi, araştırmacının yaptığı çalışmalar sonucu elde ettiği verileri, hipotezi ışığında uygun bir yöntemle çözümlemesidir. Analiz sonuçları tablo ve grafiklerle sunulur. Ya da çalışmanın daha net anlaşılabilmesi için detaylı yorumlanır ve rapor olarak sunulur. Bu aşamaya Tez Analizi denir.

Tez Analizi, istatistik bilen ve bu alanda analiz programlarını kullanabilen uzman ve profesyonel kişi ve kurumlar tarafından yapılmaktadır. Tezin bilimselliği ve sonuçlandırılması bakımından önemli bir yere sahip olan Tez Analizi’nin bu şekilde yapılması, araştırmacının zaman ve emeğinden tasarruf etmesine katkıda bulunur. Aynı zamanda analizi yapan kişilerin uzman ve iş bilir kişiler olması sebabi ile de veriler en doğru şekilde çözümlenmiş olur.

Her üniversitenin kendine ait bir tez yazım klavu vardır. Tez yazımı kural ve yöntemlerini açıklar. Tıpkı tez içeriği ve yazımın da olduğu gibi Tez Analizinde de dikkat edilmesi gereken kural ve yöntemler vardır. Tez analizinde en çok kullanılan program SPSS programıdır. Ancak bunun yanında Amos, Evievs, Lisrel, Stata vb. gibi tez analizi yapılan programlar da mevcuttur.


​Tez analizinin de tıpkı diğer akademik süreçler gibi kendi içinde takip edilmesi gereken aşamaları vardır. Bunlar;

  • Anket Hazırlama,

  • Anket Ölçeği Oluşturma,

  • Veri Toplama,

  • Veri Analizi Yapılması,

  • Analiz Raporu ve Sonucu Hazırlama ve sunulmasıdır.

Tüm bu aşamalar yerine getirildiğinde Tez Analizi neticelendirilmiş olur.

Ücretli Tez Analizi

Günümüzde lisans eğitiminden sonra Yüksek Lisans, Doktora ve Uzmanlık eğitimlerine talep artmış ve bireyler eğitim seviyelerini yükseltmek amacıyla bu eğitimlere de başlamaktadır. Ancak çalışan kişilerin de bu eğitimleri alması sebebiyle tez hazırlama ve tez analizi konusunda zaman sıkıntısı çekilebilmektedir. Kişiler ders dönemi bittikten sonra araştırma yapmaları, veri toplamaları ve sonrasında analizlerini rapor halinde sunacakları tez dönemine geçerler. Bu aşamada araştırma konuları hakkında kapsamlı araştırmalara ihtiyaç duyarlar. Araştırmaları sonucu elde ettikleri verilerin işlenmesi ve tez analizi bölümü tezin bilimselliği için büyük önem arz etmektedir.

Ücretli tez analizi özellikle hem çalışıp hem tezini bitirmeye çalışan kişilere sunulmuş önemli bir hizmettir. Son yıllarda ücretli tez analizine talep atmıştır. Ücretli tez analizini yapan alanında uzman, profesyonel kişi ve kurumlar vardır. Tez sahipleri tez analizlerini bu kurumlara yaptırabilmektedirler.

Ücretli tez analizi kişilere uzun ve yoğun emek isteyen tez döneminde hem profesyonel bir destek sunarken hem de zamandan tasarruf etmelerini sağlar. Uzman istatistikçiler tarafından yapılan tez analizlerinin hata payı oldukça düşük profesyonel bir çalışma olarak teslim edilmiş olur.

Ücretli tez analizi artan talep üzerine birçok kişi ve kurum tarafından yapılmaktadır. Çoğu alanında uzman kişiler tarafından yapılsa da bazen belli bir site veya ofis sahibi olunmadan, yalnızca sosyal medya sayfası ile veya ilan sitelerinde ilanlarla da ücretli tez analizi yapan kişilere rastlanmaktadır. Tabiki işini düzgün şekilde yapmaya çalışan kişileri tenzih ederek bu araştırma yapılırken de karşı tarafın güven vermesi çok önemlidir. Kişilerin zor ve zahmetli tez hazırlama süreçlerini bir de böyle bir aksaklığın meşgul etmemesi için ücretli tez analizi yapan yerlerle görüşmek güven duymak çok önemlidir. Çünkü ücretli tez analizi dikkat edilmesi gereken önemli bir husustur.

Günümüzde bazı bölümlerde lisanstan mezuniyet için de tez sunma zorunluluğu getirilmiştir. Bu kapsamda çoğunlukla kişilerden bir anket çalışması yapmaları ve onun analizini yaparak tezlerini bitirmeleri beklenir. Tez analizi istenildiği için Temel İstatistik ve Temel SPSS eğitimleri de verilir. Ancak sayısal ağırlıklı bölümlerde bu dersler daha yoğun verildiği için öğrenciler kendileri yapabilirken, sözel ve sosyal bilimler de bu eğitim çoğunlukla yeterli olamamaktadır. Bu sebeple sonrasında Yüksek Lisans, Doktora ve Uzmanlık tezlerinde ücretli tez analizi konusunda öğrenciler uzman desteğe ihtiyaç duymaktadır.

Emek ve zaman verilen tezin neticelendirilmesi; sonraki iş, kariyer eğitim hayatı açısından önemi büyüktür. Bundan dolayı tez konusunun belirlenip, tez hazırlama, veri toplama, tez analizi ve sonuçlandırma aşamalarının tümünün bilimsel araştırmalar çerçevesinde ve uzman destekleri ile yapılması gerekliliği unutulmamalıdır. Sizde uygun fiyat, uzman kadro ve kısa sürede tez analizi yatırmak için aşağıdaki linki tıklayarak bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Tez Analizi Fiyatları

Tez analizi yapan yerlerle iletişime geçtiğinizde aynı SPSS analizi için farklı fiyatlar verildiğini göreceksiniz. Tezin seviyesine yani Yüksek lisans tezi ya da doktora tezi olup olmamasına, lisans projesi seviyesinde bir tez olup olmamasına ya da bir akademik makalenin analizi olup olmaması durumuna göre tez analizi fiyatları değişkenlik gösterebilmektedir. Buna ek olarak tez analizinin kaç gün içerisinde tamamlanması gerektiği de önemli bir fiyat belirleyicisidir. Tez analizinizi yaptırmak ve bu süreçte herhangi bir sorun yaşamadan kaliteli bir analiz almak istiyorsanız, bir tez analiz merkezi seçerken ilk kriteriniz kesinlikle tez analizi fiyatı olmamalıdır. Tez analizi için size daha uygun fiyat veren ancak herhangi bir kurumsallığı ya da resmiyeti olmayan yerler, ilerleyen süreçte sizin sorun yaşamanıza, tez analizi ile ilgili olarak bir sorunuz ya da düzeltme talebiniz olduğunda sizinle iletişime geçmediklerinde çok fazla yapabileceğiniz bir şey kalmamaktadır. Bu tür tez analiz merkezlerinin özellikle sabit bir ofis adresi olması ve gerektiğinde kendilerini ofiste ziyaret ederek çalışmanızı o şekilde teslim alabilmenizi sağlayabilmeleri sizin açınızdan en büyük güven unsuru olmalıdır. Ayrıca yapılan çalışmalar için fatura kesebilen, vergi levhası olan analiz merkezleri ile çalışmanız da benzer şekilde her açıdan çok daha güvenlidir.

Yukarıda ideal bir tez analiz merkezinin temel özelliklerine sizler için değindik. Bu hususlara dikkat ederek bir istatistik merkezi ile çalışmanız halinde çalışmalarınızın ve sonrasındaki olası taleplerinizin çok daha güzel bir şekilde karşılanacağından emin olabilirsiniz. Yöntem İstatistik olarak Ankara merkezli olarak, resmi, kurumsal ve sabit ofis adresimizle siz değerli öğrenci ve akademisyenlerimize tez analizi ihtiyaçlarında hizmet vermekten gurur duymaktayız. Tez analizi fiyatları hakkında bilgi alabilmek için hemen bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Son Yazılar

Hepsini Gör

ADIM ADIM SPSS ANALİZİ

SPSS (Statistical Package for the Social Sciences), zorunlu analizler yapmak için kullanılan bir yazılımdır. SPSS, veri analizi, veri görselleştirme, veri madenciliği ve veri kayıtları gibi birçok yay

parametrik ve parametrik olmayan testler

Parametrik testler, dağılım varsayımlarına dayalı istatistiksel testler arasında yer almaktadır. Bilimsel analizlerde temel olarak demografik faktörlerin ve değişkenler arasındaki ilişkilerin istatist

Tez analizi nasıl yapılır

Yüksek lisans tezleri ve doktora tezlerinde özellikle son yıllarda bir ampirik uygulama ve bunun analizinin yapıldığı bir analiz kısmı neredeyse tüm tezlerde olmaktadır. Bu durum tez analizi ihtiyacın

Opmerkingen


bottom of page