top of page

TÜRKİYE’DE ŞİRKET AÇILIŞI VE KAPANIŞI İSTATİSTİKLERİ (SON 25 YIL)

Güncelleme tarihi: 9 May 2021
Ülkemizde her yıl açılan ve kapanan şirket sayıları, 1995 yılından günümüze kadar olan kısımları derlenerek aşağıda sunulmuştur. Ülkeler için faaliyete giren şirket sayıları ve bunların sürdürülebilir olarak faaliyetlerine devam etmeleri bir ülke ekonomisi hakkında fikir edinilmesine katkı sağlayabilmektedir. Şirket açılış ve kapanış sayıları tek başına ekonomik gidişat hakkında bir çıkarım yapılmasına imkân sağlamasa da genel ekonomik değerlendirme ve yıllar arası değişimi göstermesi bakımından önemli olabilmektedir.

Tablo incelendiğinde görüleceği üzere Türkiye’de açılan şirketlere oranla şirket kapanma oranlarının 1995-1998 yılları arasında ortalama %1 seviyelerinde olduğu görülmektedir. 2000’li yılların başlarında bu oran %8 bandına çıkarken, yaşanan 2001 krizi sonrası değişimin ne olduğu incelendiğinde bu oranın 3yıl gibi bir sürede %18lere çıktığı görülmektedir. Başka bir deyişle ülkede açılan her bir şirkete oranla kapanan şirket sayısı artmıştır. Bu durumu piyasa rekabetinin artması ve şirketlerin sürdürülebilirliği sağlamada zorluk yaşadıkları şeklinde de değerlendirmek mümkündür.

Tablomuzda baz aldığımız kapanan şirket/açılan şirket oranı 2008 yılına kadar %18-19 bandında stabil hareket etmiştir. 2008 yılından sonra yaşanan kapanan şirket sayısının artma eğilimini 2008 yılında yaşanan Küresel krizin de etkileri olduğu düşünülürse, bu etki sonrası aynı değerlere dönüş yaklaşık 7 yıl sürmüştür. 2015 yılından itibaren günümüze kadar olan zaman dilimizde ise diğer bazı ekonomik göstergelerde önemli değişiklikler olmasına rağmen şirket açılış ve kapanış sayıları üzerinde kayda değer bir farklılık göze çarpmamaktadır. Bu veriler dikkate alındığında görüldüğü üzere şirket açılış ve kapanış istatistikleri esasen ekonomik dalgalanma ve şokların sonrasında değişimler yaşamaktadır. Bir nevi bu tür ekonomik şokların bir sonucu olarak ortaya çıktığını söylemek mümkündür. Dolayısıyla bu verilerin değerlendirmesini bir ekonomik tahmin için öncül olarak kullanılmasının uygun olmadığı da değerlendirilmektedir. Bu çalışmada dikkat çekici olan kısım 2000 yılı öncesi şirket kapanma oranlarının oldukça düşük seyretmesidir. Nitekim ilgili yıllardaki Türkiye nüfusu da dikkate alındığında şirket açılış sayıları 1995’ten günümüze kadar neredeyse aynı oranda (%0,1) ilerlemiştir. Yani 1000 kişilik bir nüfusa karşılık bir şirket kurulması şeklinde devam etmiştir. Dolayısıyla şirket açılış ve kapanış sayılarındaki artışların nüfus etkisine bağlanması doğru olmayacaktır. Şirket açılış oranları nüfusla orantılı ilerlerken, şirket kapanış sayılarında dalgalanmalar yaşanmasının başka ekonomik değişkenlerin etkisi ile olmasını da olası kılmaktadır.

Yöntem İstatistik&AnalizTÜRKİYE şirket açılış ve kapanışları
.doc
Download DOC • 17KB

81 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

ŞUBAT 2024 (GÜNCEL) SPSS ANALİZ ÜCRETLERİ

SPSS veri analiz ücretleri birçok faktöre bağlı olarak değişmekle birlikle Şubat 2024 güncel fiyat aralığı 3.000tl-10.000tl aralığındadır. 520 SPSS analizi fiyat aralığının farklı olmasının başlıca

ADIM ADIM SPSS ANALİZİ

SPSS (Statistical Package for the Social Sciences), zorunlu analizler yapmak için kullanılan bir yazılımdır. SPSS, veri analizi, veri görselleştirme, veri madenciliği ve veri kayıtları gibi birçok yay

parametrik ve parametrik olmayan testler

Parametrik testler, dağılım varsayımlarına dayalı istatistiksel testler arasında yer almaktadır. Bilimsel analizlerde temel olarak demografik faktörlerin ve değişkenler arasındaki ilişkilerin istatist

Comments


bottom of page