top of page

SPSS nedir? SPSS analizi nedir?

Güncelleme tarihi: 22 Eki 2021


Spss, veri analizi yapılmasını sağlayan bilgisayar paket programıdır. Spss, ingilizce Statistical Package for the Social Sciences yani Sosyal Bilimler için İstatistik Programı’nın kısaltmasıdır. Özellikle sosyal bilimler alanında yapılan çalışmaları analiz etmek için kullanılan Spss programı, özellikle akademik çalışmalarda en çok tercih edilen analiz programıdır. Spss analizinin nasıl yapılacağına dair birçok kişinin kolaylıkla ulaşabileceği kitap, makale, bilgilendirici videolar ve eğitimler mevcuttur.

Spss analizi özellikle yüksek lisans tez analizi ve doktora tez analizi için kullanılmaktadır. Tez çalışmaları kapsamında yapılan anketlerle toplanan ham veriler Spss programı ile çözümlenmektedir. Bu anlamda Spss analizi seçilen evren veya örneklem hakkında araştırmacıyı bilgilendirir. Araştırma hipotezlerinin toplanan veriler ile test edilmesine yardımcı olur.
Spss analizi, üniversitelerin istatistik lisans programlarında ders olarak okutulmakla birlikte artık günümüzde birçok bölümde eğitimi verilmektedir. Çünkü Spss analizi birçok bölüm için mezuniyet şartı olan tez yazımı sürecinde kullanmak durumunda oldukları bir programdır.

Spss analizi ile, yöneltilen sorulara verilen cevapların sıklıklarını bulmak için frekans analizi uygulanır. Ayrıca verilerin ortalamaları, medyanları, standart sapmaları vs. Spss ile temel analizler kullanılarak bulunabilmektedir. Frekans analizleri ile verilerin tanımlayıcı istataikleri kolayca elde edilir. Ham veriler bu şekilde bize ne ifade ediyor yorumlamasına uygun hale getirilir.

İki veya birden fazla grubun karşılaştırılması veya aralarında ilişki olup olmadığını ölçmek için parametrik veya non parametrik testler kullanılmaktadır. Bu seçim genel olarak verilerin normallik testlerine bakılarak yapılır. Veriler normal dağılıyorsa parametrik analizler kullanılırken, normal dağılmayan verilerde non parametrik analiz yöntemleri kullanılmaktadır.

Karşılaştırılacak grupların özelliklerine göre parmetrik ve non parametrik analizlerin çeşitleri bulunmaktadır. Herbir parametrik testin karşılayan bir non parametrik test yöntemi mevcuttur. Parametrik bir test olan t-Testinin non parametrik testi Wilcoxon Testidir. Yine Pearson Korelasyonu parametrik bir modelken Spearman Korelasyonu bu modelin non parametrik halidir.

95 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

ADIM ADIM SPSS ANALİZİ

SPSS (Statistical Package for the Social Sciences), zorunlu analizler yapmak için kullanılan bir yazılımdır. SPSS, veri analizi, veri görselleştirme, veri madenciliği ve veri kayıtları gibi birçok yay

parametrik ve parametrik olmayan testler

Parametrik testler, dağılım varsayımlarına dayalı istatistiksel testler arasında yer almaktadır. Bilimsel analizlerde temel olarak demografik faktörlerin ve değişkenler arasındaki ilişkilerin istatist

Tez analizi nasıl yapılır

Yüksek lisans tezleri ve doktora tezlerinde özellikle son yıllarda bir ampirik uygulama ve bunun analizinin yapıldığı bir analiz kısmı neredeyse tüm tezlerde olmaktadır. Bu durum tez analizi ihtiyacın

Comments


bottom of page