top of page

SPSS Korelasyon Analizi

Güncelleme tarihi: 28 Haz 2021

SPSS Korelasyon Analizi

Bu yazımızda SPSS'te korelasyon analizinin nasıl yapıldığı anlatılacaktır. Korelasyon anlam itibarıyla iki değişken arasındaki karşılıklı ilişkinin incelenmesidir. Regresyon analizinde olduğu gibi bir değişkenin diğeri üzerindeki etki düzeyi incelemesi değil, birden fazla değişkenin karşılıklı etkileşimi söz konusudur. Regresyon analizinde temel olarak bir bağımsız değişkenin bağımlı değişken üzerindeki etki düzeyi ölçülmektedir. Örneğin ücret düzeylerinin çalışanların tatmin düzeyi üzerindeki etkisinin ölçülmesi bir regresyon analizi örneğidir. Korelasyon analizinde ise ise iki değişkenin birbiriyle ilişki olmasından ötürü birlikte hareket etmesi söz konusudur.
Dolayısıyla elimizdeki değişkenleri incelediğimizde birinin diğer üzerinde etkili olduğunu düşünüyorsak regresyon analizi yapmamız gerekirken, elimizdeki değişkenlerin birlikte hareket ettiğini ve aralarında böyle bir ilişki olduğunu düşünüyorsak SPSS korelasyon analizi yapılması gerekmektedir.

SPSS'te Korelasyon analizi yapmak için SPSS'i açtığımızda ilk olarak Analyze kısmına tıklıyoruz. Açılan sekmeden correlate ve ordan açılan bivariate kısımlarını seçmemi gerekmektedir. Açılan tablodan, aralarındaki ilişkiyi test etmek istediğimiz tüm değişkenlerimizi variables kısmına taşımamız gerekmektedir. Buradan hangi korelasyon yöntemini kullanacağınızı da seçmeniz mümkündür. Pearson, Kendall's tau-b ve Spearman korelasyon yöntemlerinden birini seçerek analizi başlatabilirsiniz. Bunlardan Pearson yöntemie verileriniz normal dağılıyorsa kullanılan yöntem iken, Spearman korelasyon yönteminde ise normal dağılım göstermeyen verilerle çalışıldığında kullanılmaktadır. Analiz öncesinde ilgili değişkenler arası ilişkinin yönüne dair bir öngörünüz varsa one tailed (tek kuyruklu) olan seçeneği işaretlemeniz gerekirken, değişkenler arası ilişkinin olduğunu düşünüyor ancak bir yön belirtmeden analiz yapmak istiyorsanız two-tailed (çift kuyruklu) seçeneğini seçmeniz gerekmektedir.

1.921 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

ADIM ADIM SPSS ANALİZİ

SPSS (Statistical Package for the Social Sciences), zorunlu analizler yapmak için kullanılan bir yazılımdır. SPSS, veri analizi, veri görselleştirme, veri madenciliği ve veri kayıtları gibi birçok yay

parametrik ve parametrik olmayan testler

Parametrik testler, dağılım varsayımlarına dayalı istatistiksel testler arasında yer almaktadır. Bilimsel analizlerde temel olarak demografik faktörlerin ve değişkenler arasındaki ilişkilerin istatist

Tez analizi nasıl yapılır

Yüksek lisans tezleri ve doktora tezlerinde özellikle son yıllarda bir ampirik uygulama ve bunun analizinin yapıldığı bir analiz kısmı neredeyse tüm tezlerde olmaktadır. Bu durum tez analizi ihtiyacın

Comments


bottom of page