SPSS İLE REGRESYON ANALİZİ


SPSS İLE REGRESYON ANALİZİ

Regresyon analizi;Bağımlı değişken ile bağımsız değişkenler arasındaki matematiksel ilişkiyi modellemek ve incelemek amacıyla kullanılan istatistiksel bir yöntemdir.