SPSS İLE FAKTÖR ANALİZİ

Güncelleme tarihi: Haz 28

Faktör analizi, değişkenler arasındaki karşılıklı ilişkileri inceler ve değişkenlerin daha anlamlı ve özet halinde sunulmasını sağlar. Başka bir şekilde ifade etmek gerekirse, faktör analizi genelde anket oluşturduğumuz ve ölçek geliştirdiğimizde, anketlerin alt parametrelerini nasıl oluşturmalıyız bunun hakkında bilgi verir.