SPSS ANALİZİ YAPTIRMAK

Güncelleme tarihi: Eki 22

Özellikle son yıllarda insanlar kendilerini akademik alanda geliştirmek için yüksek lisans ve doktora programlarına olan talep artmıştır. Öğrenciler lisans eğitimleri sonrarı yüksek lisans ve ondan sonra da doktora yapmak istemektedirler. Akademik alanda ilerleme kaydedebilmek için araştırmacı sıfatı ile ilgili alanda çalışmalar yapılmaktadır. Zaten ilgili programı bitirmek için tez çalışması yapma zorunluluğu vardır. Tez çalışması için bir konu belirlenir ve sonrasında o konu literatür araştırması ve çeşitli analiz yöntemleri ile analiz edilerek çıkarımlarda bulunulur. Yüksek lisans ve doktora tez analizleri genel olarak SPSS analizi ile yapılır.


SPSS veri analizi yapmakta kullanılan bir bilgisayar paket programıdır. Asıl kullanım alanı sosyal bilimler olsa da genel olarak tüm alanlarda özellikle anket yolu ile toplanan verilerin analiz edilmesinde sıklıkla kullanılan bir programdır. SPSS programını kullanmanın birçok faydası vardır. Kullanım alanlarının genişliği ve kullanım kolaylığı en belirgin f