top of page

İleri Ekonometrik Analizler

İleri Ekonometrik Analizler

İleri düzeyde ekonometrik analiz yapabilmek, istatistiki metodları yetgin bir şekilde kullanmanın yanında iktisat bilgisine de hakim olmayı gerektirir. Genel hatları ile ekonomik analiz süreci diğer analiz süreçleri ile aynı şekilde ilerlemektedir.

 1. Uygun ekonometrik analizlerin belirlenmesi: Çalışmanın temel sorunu veya veri setine göre yatay kesit analizi, zaman serisi analizi veya panel veri analizinden hangisinin uygulanacağına karar verilir.

 2. Araştırmada kullanılacak model oluşturulur.

 3. Model tahmini ve hipotezler test edilir ve iktisadi olarak yorumlanır.

İktisadi analizler yapabilmek için özel tekniklere ve ayrıntılı veri setlerine ihtiyaç duyulmaktadır.

Zaman serisi analizi veya panel veri analizi gibi istatistiki analiz yöntemleri yalnızca ekonometrik analizler için kullanılmaz. Eğitim, psikoloji, mühendislik gibi alanlarda da uygulanmaktadır.

Ekonometrik veri analizlerinde çoğunlukla tercih edilen SPSS’in yanında E-Views, STATA gibi özel paket programları da kullanılmaktadır. Ayrıca GAUSS yardımıyla kodlar yazılarak da yapılabilmektedir.

İleri ekonometrik analizlerin bazıları şunlardır:

 • Yatay Kesit Veri Analizi

  • Logit, Probit model tahminleri

  • Sıralı Logit ve Genelleştirilmiş Sıralı Logit model tahminleri

  • Manova model tahmini

  • Kovaryans analizi

  • Multinomal Logit model tahmini

  • Poisson ve Negatif Binom Regresyonları

  • Sonlu Karışık Model Tahminleri

  • Eşik Regresyon Modeli


 • Panel Veri Analizi

 • Dinamik Panel Veri Analizi

 • Birinci ve İkinci Kuşak Testleri

 • Panel EŞbütünleşme Analizi

 • Kırılmalı Panel Birim Kök Testleri

 • Yatay Kesit Bağımlılığı Olan veya Olmayan Paneller İçin Testler

 • Zaman Serisi Analizleri

 • Birim Kök Testleri

 • Üstel Düzleştirme Yöntemleri

 • VAR Model Tahminleri

 • Tek, Çift ve Çok Kırılmalı Testler

 • Kısa-Uzun Dönem Nedensellik Analizleri

 • Eşbütünleşme Analizleri

 • Asimetrik Nedensellik Analizleri

İyi ve en doğru şekilde ileri ekonomik analizler yapmak için istatistik bilgisinin yanında ekonometri bilgisi de olmalıdır. Bunun için biz ekonometrik analizlerde uzman iktisatçılarımıza danışarak çalışmalarımızı yürütmekteyiz. Alanında profesyonel ve neredeyse tamamı akademisyenlerden oluşan kadromuzda hem istatistik bilgisi olan hem de iktisada hakim hocalarımız mevcuttur. Bir ekonometrik analiz çalışmasını tüm bu yönleriyle ele almaktayız ve yorumlamasını da bu bağlamda yapmaktayız.

Etiketler: İleri Ekonometrik Analiz, Yatay Kesit Veri Analizi, Panel Veri Analizi, Zaman Serisi Analizi, Yüksek Lisans Tez Analizi, Doktora Tez Analizi, Ekonomi Analizi, Manova Analizi, Kovaryans Analizi

21 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

ADIM ADIM SPSS ANALİZİ

SPSS (Statistical Package for the Social Sciences), zorunlu analizler yapmak için kullanılan bir yazılımdır. SPSS, veri analizi, veri görselleştirme, veri madenciliği ve veri kayıtları gibi birçok yay

parametrik ve parametrik olmayan testler

Parametrik testler, dağılım varsayımlarına dayalı istatistiksel testler arasında yer almaktadır. Bilimsel analizlerde temel olarak demografik faktörlerin ve değişkenler arasındaki ilişkilerin istatist

Tez analizi nasıl yapılır

Yüksek lisans tezleri ve doktora tezlerinde özellikle son yıllarda bir ampirik uygulama ve bunun analizinin yapıldığı bir analiz kısmı neredeyse tüm tezlerde olmaktadır. Bu durum tez analizi ihtiyacın

Comments


bottom of page