top of page

BİYOİSTATİK NEDİR?

Güncelleme tarihi: 9 May 2021

BİYOİSTATİK NEDİR?

Biyoistatistik en basit tanımı, biyolojik araştırmalardaki varsayımların geçerliliğini istatistiksel yöntemlerden yararlanılarak değerlendirilmesine denir. Değişkenlerin ve ölçümlerin tipi fark etmeksizin tıpta ve diğer biyoloji araştırmalarında en doğru sonuca ulaşmak için kullanılan yöntemler biyoistatistiği oluşturur.

Bu yüzden biyoistatistik, ağırlıklı olarak tıpta olmak üzere tüm biyoloji bilimlerinde daha sık kullanılan bir dalıdır. Araştırmacılara tanı koyma, tedavi sürecinde ve sonuçların değerlendirilmesinde biyoistatistiğin önemi giderek artmaktadır. Fakat biyoistatistik sadece bir olasılık düzeyi belirlemekten ziyade, araştırmanın tasarımında, örneklemin çekilmesinde, verilerin düzenli bir şekilde toplanması gibi temel noktalarda da kullanılmalıdır.
Neden Biyoistatistik?

Günümüzde yapılan herhangi bir bilimsel araştırmada elde edilen ham verilerden bir anlam çıkartarak doğru ve faydalı bir sonuca ulaşılmaya amaçlanır. Nesnelliğe önem vererek yapılan her araştırmada biyoistatistikten yararlanmak günümüzde artık zorunlu bir hal almıştır.

Araştırmaların dışında günlük hayatta bir doktorun hastasına teşhis koymasında, tedavi aşamasında o hastalığın daha önceden elde edilen epidemiyolojik bulgularını ve yine tedavi aşamasında en etkili yöntemi belirlemek adına biyoistatistikten yararlanması kuşkusuz çok etkili olacaktır çünkü tıpta öngörülen varsayımın bilimsel olarak kabul edebilmek için hata payının en fazla %5 olması gerekmektedir. Söz konusu insan sağlığı olan bu durumda tıpçılar zaman zaman %1 hata payanı bile çok bulabilirler. Böylesine durumlar biyoistatistiğin önemi bir kez daha göstermektedir.

158 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

SPSS (Statistical Package for the Social Sciences), zorunlu analizler yapmak için kullanılan bir yazılımdır. SPSS, veri analizi, veri görselleştirme, veri madenciliği ve veri kayıtları gibi birçok yay

Parametrik testler, dağılım varsayımlarına dayalı istatistiksel testler arasında yer almaktadır. Bilimsel analizlerde temel olarak demografik faktörlerin ve değişkenler arasındaki ilişkilerin istatist

Yüksek lisans tezleri ve doktora tezlerinde özellikle son yıllarda bir ampirik uygulama ve bunun analizinin yapıldığı bir analiz kısmı neredeyse tüm tezlerde olmaktadır. Bu durum tez analizi ihtiyacın

bottom of page