top of page

Ankara SPSS Analiz

Güncelleme tarihi: 9 May 2021

İstatistiksel Analiz Danışmanlığı Nedir?

Akademik bir eser yazımında dikkat edilmesi gereken bir takım kurallar vardır. Bu kuralların bir kısmı genel olmakla birlikte bir kısmı da üniversitelere göre farklılık göstermektedir. Her üniversitenin bir tez yazım kılavuzu vardır ve bünyesinde yüksek lisans, doktora yapan öğrenciler bu kurallara göre tez çalışmalarını hazırlarlar. Tez yazım kılavuzlarında genel tez yazma kuralları, şekilsel olarak istenilen format, kaynakça formatı vs. gibi bilgiler mevcuttur.

Akademik bir çalışmanın belirli aşamaları vardır. Konunun belirlenmesinden sonuç ve öneriler sürecine kadar geçirilmesi gereken zor ve meşakkatli bir süreçtir. Disiplinli ve özenli olmayı gerektirir. Konunun belirlenip onay alındıktan sonra tez bir problem ve hipotez etrafında şekillenir. Çalışmada kurulan hipotez test edilmeye çalışılır. Bu bağlamda çeşitli veriler toplanır, bu verilerin SPSS paket programı ile analizi yapılır. Elde edilen analiz sonuçlarına göre hipotez kabul veya reddedilir.

Tüm akademik tez çalışmalarında kişiler literatür taraması, tez yazımı, veri toplama ve tez analizi gibi zor aşamaları yaparak çalışmayı tamamlarlar. Ancak özellikle çalışan kişilerin böyle bol vakitleri bulunmamaktadır. Bu sebeple tez danışmanlığı veya yalnızca analiz aşamasında tez analizi danışmanlığı hizmeti sunan kişi ya da kurumlardan hizmet talep etmektedirler. Tez danışmanlığı ve tez analizi danışmanlığı yapan alanında yetkin, uzman kadrosu olan güvenilir kişi ve kurumların yanında bunların aksi olan güvenilmeyen kişiler de mevcuttur. Dolayısıyla tez danışmanlığı veya tez analizi danışmanlığı almak isteyen kişiler çalışmak istedikleri yerin güven vermesine dikkat etmeli ve çalışmayı bu şekilde başlatmalıdır.

Tez veya makale hazırlarken yazım kurallarına bağlı kalmanın yanında etik kuralları da gözeterek belli bir intihal oranını aşmamak (genellikle %20) çalışmanın bilimselliği ve özgünlüğü açısından önemli bir husustur. Elbette ki çalışmada yazılan tüm cümle ve bilgilerin hazırlayan kişi tarafından üretilmesi gibi bir durum söz konusu değildir ancak, kişi alıntı yaptığı yazarları ve alıntı yaptığı yerleri çalışmasında doğru bir şekilde belirtmelidir. Üniversitenin belirttiği formatta kaynakları göstermelidir.

Tez analizi alanında istatistiksel danışmanlık, kişilerin bir yandan zamandan tasarruf etmelerine fayda sağlarken bir yandan da uzman istatistikçiler tarafından analizlerinin yapılmış olmasını sağlar. Bu şekilde tez analizi en doğru sonucu verir. Tez veya makalenin bilimselliği arttırılır. Süreç çok daha iyi ilerlemiş olur.

İSTATİSTİK ANALİZ MERKEZİ

Tez, makale gibi bilimsel metinleri somut ve doğruluğu ispatlanabilen zeminlere oturtmak son derece önemli bir noktadır. Bilimsel çalışma için birçok veri toplanır ve çeşitli kaynaklardan faydalanılır. Ancak toplanılan verilerin anlamlı bir bütün haline getirilip bilgisayar ortamında toplanması önemlidir. Tek başına anket soruları ve cevaplanmış anketlerin olması anlamlı bir sonuç vermez. Bu ham verilerin bilgisayar ortamına aktarılması ve ilgili analiz programında (genellikle SPSS) rapor haline dönüştürülmesi önemlidir. Yapılacak olan yorumlar ve sonuçlar bu sonuçlar ışığında belirlenir.

İstatistiksel analiz yapabilmek için kullanılan birçok bilgisayar programı mevcuttur. Ancak özellikle tez, proje, makale vs. çalışmalarında sıklıkla SPSS paket programı kullanılır. SPSS ile birlikte tez analizi, istatistiksel analizlerde STATA, LİSREL, EVİEWS, AMOS, MİNİTAB, R, MATLAB gibi programlar da kullanılmaktadır.

Bu alanda istatistiksel danışmanlık hizmeti veren kişi veya kurumlar mevcuttur. Biz de istatistik analiz merkezi olarak yıllardır bu sektörde hizmet vermekteyiz. Her türlü makale, tez vs. çalışmalarınızda sizlere de hizmet vermekten memnuniyet duyarız.

ANKARA İSTATİSTİK ANALİZ MERKEZİ

Yöntem İstatistik olarak yıllardır tüm Türkiye ve Ankara’da hizmetlerimize devam etmekteyiz. Seçkin ve her biri alanında uzman hoca kadromuzla hem bireysel hem de kurumsal olarak her türlü istatistiki analiz ihtiyaçlarınıza yardımcı olmaktayız. Bireysel olarak yüksek lisans tez analizi, doktora tez analizi, makale, proje analizleri gibi konularda yardımcı olmaktayız.

Ankara’da bulunan bütün üniversitelerin tez yazım kılavuzlarına uygun şekilde analizlerimizi yapıp raporlamaktayız. Ankara’da en iyi istatistiksel danışmanlık yapan kurumların başında gelmekteyiz.

Etiketler:

Son Yazılar

Hepsini Gör

ADIM ADIM SPSS ANALİZİ

SPSS (Statistical Package for the Social Sciences), zorunlu analizler yapmak için kullanılan bir yazılımdır. SPSS, veri analizi, veri görselleştirme, veri madenciliği ve veri kayıtları gibi birçok yay

parametrik ve parametrik olmayan testler

Parametrik testler, dağılım varsayımlarına dayalı istatistiksel testler arasında yer almaktadır. Bilimsel analizlerde temel olarak demografik faktörlerin ve değişkenler arasındaki ilişkilerin istatist

Tez analizi nasıl yapılır

Yüksek lisans tezleri ve doktora tezlerinde özellikle son yıllarda bir ampirik uygulama ve bunun analizinin yapıldığı bir analiz kısmı neredeyse tüm tezlerde olmaktadır. Bu durum tez analizi ihtiyacın

Comments


bottom of page