top of page

Biyoistatistik Analizleri

Tıp, sağlık bilimleri ve biyoloji bölümleri ile benzer alanlarda sıklıkla kullanılan analiz türü biyoistatistik analizidir. Biyoistatistik analizi diğer istatistiksel analizlerden farklı olarak her istatistik uzmanının yapabilceği türde analizler olmamaktadır. Bunun temel nedeni analizi yapılan konunun tıp ve sağlık bilimleri gibi özel bir alan olmasından kaynaklanmaktadır.

 

Dolayısıyla biyoistatistik analizlerini sadece bu alanda eğitimi olan sağlık ya da tıp uzmanlığı olan kişilerin yapması gerekmektedir. Yöntem istatistik bünyesinde biyoistatistik çalışmaları yapan hocalarımız alanlarında önemli uzmanlıkları olan değerli hekimlerimizden oluşmaktadır.

 

Biyoistatisk analizlerinizi sizin gibi değerli hekimlerimizin hazırlamasını istiyorsanız bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Medikal Tablet

Biyoistatistik Analizi ve Eğitimleri

Biyoistatistikte temel olarak aşağıda yer alan uygulamalar yapılmaktadır:

 

 

•           Araştırma Teknikleri

•           Retrospektif Çalışmalar

•           Vaka Kontrollü Çalışmalar

•           Prospektif Çalışmalar

•           Gözlem Çalışmaları (Observations)

•           Randomizasyon ve Örneklem Seçimi

•           Çalışma Konsort Bildirisi ve Diğer Tanımlar

•           Korelâsyon Analizleri (Pearlson, Sperman rho)

•           Sağlık Bilimlerinde Temel İstatistik Yöntemleri

•           Tanımlayıcı İstatistiklere Giriş

•           Örneklem Dağılımı ve Yöntem Seçimi

•           Veri Değerlendirme ve Veri Girişi

•           Frekans, Tanımlayıcı ve Diğer İstatistikî Yöntemler
İlişkisel Tarama Modeline Giriş

•           Parametrik ve Nonparametrik Yöntemler
(T-test, ANOVA, Mann Whitney-U, Kruskal Whallis, Tukey’s HSD, LSD, Ki-Kare, Welch, vb.)

•           Sağlık Bilimlerinde İleri İstatistikî Yöntemler

•           İlişkisel Regresyon Modelleri

•           Logistic Analiz ve Tanımlar (OR, RR, NNT, NNH, CI, vb.)
Tanı Testleri

•           ROC, Survey, Kaplan-Meier ve Sağkalım Eğrileri

•           Cox Regresyonu ve İleri Analiz Teknikleri

•           Power Analizi ve Sonuçların Geçerliliği

•           Kümülatif İnsidans ve Diğer Bileşenleri

•           MedCalc, NCSS ve SamplePower Programları

 

 

Biyoistatistik alanındaki en kaliteli hizmeti alabilmek için değerli hekim kadromuzun uzmanlıklarına ve Yöntem İstatistiğin deneyimine güvenebilirsiniz.

bottom of page