Yüksek Lisans Tez Analizi Nasıl Yapılır?

Yüksek lisans tez analizi, yüksek lisans tezlerinin uygulama ve istatistiksel analiz bölümüdür. Bu bölümde ağırlıklı olarak SPSS vb. analiz programları kullanılarak bir istatistiksel analiz yapılmaktadır. Yüksek lisans ve doktora tezlerinin analizleri büyük bir özen gerektirmekte, yapılacak analizlerin, araştırma probleminin belirlenmesinden başlayarak, hipotez kurulması, verilerin toplanması, bunların tasnifi, analizi ve çıkan analiz bulgularının yorumlanması da dahil tüm aşamaları hassasiyet gerektiren aşamalardır. 

 

Yüksek lisans ve doktora tezlerinin analizlerinin yapılmasında akademik camiada en yoğun olarak kullanılan ve kabul göre iki temel istatistiksel analiz program bulunmaktadır. Bunlardan ilki SPSS (Statistical Package for Social Sciences), ikincisi ise STATA (Software for Statistics and Data Science) analiz programıdır. Sosyal bilimler, fen bilimleri, sağlık bilimleri hemen her alandaki tez analizlerinin bu iki programla yapılması mümkündür. Gerek SPSS analizi gerekse STATA analizi yapabilmek bu programları iyi bilmenin yanı sıra istatistiksel bir uzmanlık da gerektirmektedir. 

Yüksek lisans ve doktora tez analizlerinizin hipotez kurulması ve veri toplanması aşamalarından başlayarak analizinizin yapılıp gerektiği şekilde yorumlanıp tamamlanması da dahil tüm yüksek lisans tez analizi aşamalarında Yöntem İstatistik olarak hizmet vermekteyiz. 

Yüksek Lisans Tez Analiz Yöntemi 

Gerek yüksek lisans tezleri gerekse doktora tezleri nitelikleri itibarıyla akademik çalışmalar olup bilimsel eser kapsamında değerlendirilmektedir.