VERİ MADENCİLİĞİ NEDİR?

Güncelleme tarihi: May 9

Veri madenciliğinin standart tanımından önce daha iyi kavrayabilmek için önce “madenci” kavramını ele alalım. Bir madenci yer altında saklı olan çeşitli yararları mineral ve cevherleri kazarak ortaya çıkaran kişidir. Veri madenciliği de tam olarak böyledir. Büyük ölçekteki verilerin içinde saklı kalan, ilk bakışta anlamlı olarak belirlenemeyen verilerin içinden faydalı bilgiler elde etme işidir. Bu nedenle veri madenciliği, verileri düzenli bir şekilde toplayıp gelişmiş analiz yöntemleri ile sorgulamalar yapmanın daha ötesinde bir boyuttur.

Veri madenciliği bir şirketin aylık cirosunu hesaplamak, ürünlerin hangi lokasyonda daha fazla sat