top of page

Lisans Tez Analizi, Bitirme Projesi Analizi, Yüksek Lisans Tez ve Doktora Tez Analizi Nasıl Yapılır?

Özellikle son yıllarda lisanslara yapılan bir düzenleme ile bazı bölümlerde tez yazma mezuniyet için zorunlu hale getirilmiştir. Tez yazma şartı ile en çok başvurulan yöntem olan anketle veri toplama şeklinde elde edilen veriler çeşitli paket programları ile, en çok tercih edilen SPSS, analiz edilmesi gerekmektedir. Lisans tez analizi bu anlamda ihtiyaç duyulan bir konu olmuştur. Anketlerden elde edilen ham veriler tek başına bir anlam ifade etmemektedir. Bu yüzden SPSS, Eviews, STATA gibi programlarla analiz edilmelidir. Bu süreç özen ve itina gerektirir. Özellikle sosyal bilimler alanında eğitim gören kişiler lisans programlarında herhangi bir analiz programının eğitimini almış olsa da bu anket analizi için pek yeterli olmamaktadır. Bu alanda uzman olan kişilerden destek alınması hocalar tarafından da önerilen bir durumdur. Çünkü verilerin doğru analiz edilmesi çalışmanın bilimselliği açısından büyük önem arz etmektedir.


Tezsiz Yüksek Lisans Bitirme Projeleri, Yüksek Lisans Tezlerden daha az kapsamlı kısa tez çalışmaları gibidir. Bitirme Projeleri için de yapılan ampirik çalışmalar sonucunda elde edilen verilerin analiz edilmesi gerekmektedir. Yüksek Lisans Tez Analizi kadar komplike olmasa da Bitirme Projesi Analizi yine analiz bilgisi gerektiren bir konudur.


Yüksek Lisans Tezleri, yüksek lisans eğitimini bitirmek için gerekli olan bir koşuldur. Tezler akademik anlamda tüm alanlarda yazılabilen ve genellikle sayısal ağırlıklı işlem ve konularda yazılmaktadır. Yüksek Lisans Tez Analizi birden fazla ölçeğin kullanıldığı, çeşitli analizlerin yapıldığı karmaşık analizler gerektirir. Ham veriler öncelikler kullanılacak olan programa (SPSS, Stata vb.) işlenir. Kayıp, aykırı veriler temizlenir ve analize uygun hale getirilir. Buraya kadar olan işlemler analiz sürecinin doğru işleyebilmesi için büyük önem arz etmektedir. Bundan sonra verilerin güvenilirlikleri kontrol edilir. Normal Dağılıma uygun olup olmadıklarına bakılır ve bundan sonra Parametrik veya Non-Parametrik Testler uygulanır. Yapılan analizlerle çalışmanın hipotezleri test edilir. Bu şekilde Yüksek Lisans Tez Analizi tamamlanmış olur. Analizden çıkan sonuçlara tezin tartışma ve sonuç bölümünde değinilir ve akademik çalışma tamamlanmış olur. Görüldüğü gibi bu süreç yüksek derecede analiz bilgisi gerektirmektedir. SPSS, Stata, Eviews gibi analiz programlarına son derece hâkim uzman kişilerin bu sürece destek olmaları gerekmektedir. Aynı şekilde Doktora Tezi Analizi eğitim sürecinin en yüksek kalemi olması sebebi ile daha çok bilimsellik ve uzmanlık gerektirmektedir.


Lisans Tez Analizi, Bitirme Projesi Tez Analizi, Yüksek Lisans Tez Analizi ve Doktora Tez Analizi için en çok kullanılan iki program vardır. İstatistiksel analizler için en çok tercih edilen bu iki programlar SPSS ve Stata’dır.


SPSS, sosyal bilimler için analiz anlamına gelen “Statistical Package for Social Sciences”’ın kısaltılmasıdır. Genellikle sosyal bilimler alanında elde edilen verilerin analizini gerçekleştirmeye yarayan SPSS paket programı ayrıca akademik çalışmalarda en çok kullanılan programdır.


Stata, istatistik ve veri bilimi için yazılım anlamına gelen “Software for Statistics and Data Science”’ın kısaltılmasıdır. Stata özellikle son yıllarda artan kullanım durumuyla akademik çalışmalar için tercih edilmektedir.


SPSS ve Stata Yüksek Lisans Tez Analizi ve Doktora Tez Analizlerinde sıklıkla kullanılmakta ve çalışmanın temel noktası olan verilerin analizini yaparak çalışmayı sonuçlandırmaktadır. Her iki programda doğru kullanım gerektirmekte ve uzman kişiler tarafından destek alınarak kullanılmaktadır.

Lisans Tez Analizi, Bitirme Projesi Analizi, Yüksek Lisans Tez Analizi ve Doktora Tez Analizi Nasıl Yapılır?

Literatür taraması yapılan tez çalışmalarında sıra tez analizi bölümüne gelir. Tez analizi istatistiksel analiz olduğu gibi ekonometrik analizlerle de yapılabilmektedir. Analiz seçimini çalışmanın konusu ve elde edilen veriler şekillendirmektedir. Ekonometrik analizler, ekonomik verilerin kullanılması ile ekonomik çıkarımlar yapmak için yapılmaktadır. İstatistiksel analizler yaygın olarak yüz yüze veya özellikle son yıllarda daha çok tercih edilen online anket yöntemi ile elde edilen verilerin analizi için uygulanmaktadır. Tabi bu basit ve anında olabilecek bir durum değildir. En başından en sonunda kadar dikkatli olmayı gerektiren bir süreçtir. Alanında yüksek donanıma sahip analist, hangi alanda araştırma yapacaksa ona göre tasarımını gerçekleştirir ve çalışmaya aşağıdaki yolları izleyerek devam eder:


Ø Verilerin toplanması: İlk olarak verilerin hangi yolla toplanacağına karar verilir ve sonra veriler toplanılmaya başlanır. Tez çalışmalarının büyük bir çoğunluğunda anket yöntemi ile veriler toplanmaktadır. Ancak bununla birlikte mevcut kurumlarca biriktirilen veriler kullanılarak da analiz yapılmaktadır.


Ø Toplanan Verilerin Düzenlenmesi: Toplanan veriler ham verilerdir ve içlerinde aykırı veya kayıp veriler mevcuttur. Bu durumda veri seti düzenlenmeli ve işe yaramayan, yanlış aykırı olan veriler çıkarılmalı ve kayıp veriler ya yok olarak belirtilmeli ya da tahmin yöntemi ile tamamlanmalıdır.


Ø Verilerin kullanılacak olan programlara girilmesi: Derlenen ve düzenlenen veriler kullanılacak olan programa, çoğunlukla kullanılan SPSS, Stata gibi programlara girdisi yapılır. Değişkenler özelliklerine göre programa kaydedilir. Program özelliklerine göre nitel veriler rakamlarla nicel olarak ifade edilir ve bu şekilde analize uygun hale getirilir.

Ø Verilerin analizi: Ön hazırlıkları tamamlanan veriler artık analize, çözümlenmeye ve tahlil edilmeye hazırdır. Verilerin özelliklerine göre yapılacak testler belirlenir ve uygun analizler yapılarak önceden belirlenen hipotezler test edilir.


Ø Bulguların Yorumlanması: Son olarak analiz sonunda elde edilen bulguların ne ifade ettiği açıklanır ve analiz sürecinin sonuna gelinmiş olunur.


Yukarıda açıklandığı gibi analiz süreci çalışmanın tasarımının yapılmasından en son analiz sonuçlarının yorumlanması ile tamamlanan zorlu ve uzmanlık gerektiren bir konudur. Bütün aşamalarda özenli ve dikkatli olmak gerekmektedir. Çünkü en ufak bir hata ortaya konulacak olan bilimsel çalışmanın seyrini etkileyecek bir durumdur. Bu yüzden veri toplama aşamasından verilerin programa girişi ve yapılacak olan analizlerin belirlenmesine kadar her adımda uzman kişilerce hatasız yapılması gerekmektedir. Siz de Tez Analizi sürecinizde bizden destek almak için linke tıklayabilirsiniz


Son Yazılar

Hepsini Gör

ADIM ADIM SPSS ANALİZİ

SPSS (Statistical Package for the Social Sciences), zorunlu analizler yapmak için kullanılan bir yazılımdır. SPSS, veri analizi, veri görselleştirme, veri madenciliği ve veri kayıtları gibi birçok yay

parametrik ve parametrik olmayan testler

Parametrik testler, dağılım varsayımlarına dayalı istatistiksel testler arasında yer almaktadır. Bilimsel analizlerde temel olarak demografik faktörlerin ve değişkenler arasındaki ilişkilerin istatist

Tez analizi nasıl yapılır

Yüksek lisans tezleri ve doktora tezlerinde özellikle son yıllarda bir ampirik uygulama ve bunun analizinin yapıldığı bir analiz kısmı neredeyse tüm tezlerde olmaktadır. Bu durum tez analizi ihtiyacın

コメント


bottom of page