EVİEWS ARA YÜZÜ VE EXCEL’DEN VERİ AKTARIMI

Güncelleme tarihi: May 9

Eviews: Bir istatistik paket programı olan Eviews, Quantitative Micro Software (QMS) firması tarafından geliştirilmiştir. Ekonometrik analizlerinde sıklıkla kullanılan programda zaman serisi, panel veri ve yatay kesit veri analizleri yapılabilmektedir. Kullanıcı dostu ara yüzü ve . Excel, SPSS, SAS, Stata, Rats ve TSP dosya türlerini destekleyen yazılımı ile ekonometrik analizlerde sıklıkla tercih edilmektedir.