ANKET SORUSU HAZIRLAMA

 

Anket, pek çok yüksek lisans ve doktora çalışmasıyla makalelerde kullanılan bir veri toplama yöntemidir. Anketler veri toplama ve bunların sistematik hale getirilmesi amacıyla hazırlanmaktadır. Anket ile veri toplamak ve bu verilerin analiz edilmesi konusu bir akademik çalışmadaki en önemli kısımlar olup bu sebeple büyük bir hassasiyet gösterilmelidir.

Bir anket formunun oluşturulmasında belirli aşamaların yerine getirilmesi gerekmektedir. Bunlar:

 

Araştırma Probleminin Doğru Belirlenmesi

Araştırma problemi ve amacına uygun olacak şekilde anket maddelerinin hazırlanması

Anketin açıklama metninin hazırlanması

Ankete ön uygulama yapılması

Veriler toplandıktan sonra analiz yapılması ve çıkan sonuçların yorumlanmasıdır.

 

Anket soruları hazırlanırken araştırmamızın özellikleri, kurulan hipotezler, araştırma problemi ve amacı göz önünde bulundurulmalıdır. Anket sorusu hazırlama işi kesinlikle uzman kişiler tarafından yapılmalıdır. Bir araştırmanın anket formunu ve anket sorularını sıfırdan hazırlamak tercih edilen bir yöntem değildir. Özellikle yüksek lisans düzeyindeki tezlerin analiz bölümlerindeki anketlerin daha önceden kullanılmış ve güvenilirliği ispat edilmiş ölçekler yardımıyla yapılması büyük önem taşımaktadır. Başka bir deyişle araştırmamıza uygun olan ve literatürde kullanılmış olan ölçeklerden yararlanılması daha sağlıklı bir yöntemdir. Bu kapsamda ya Türkiye’de yapılmış olan çalışma ölçekleri ya da yurtdışındaki çalışmaların tercüme edilmiş ölçeklerinin kullanılması gerekmektedir.  

Ülkemizdeki bir çalışmanın ölçeğinin kullanılabilmesi için onay almak şartı bulunmaktadır. Onay alınmadan bir ölçeğin kullanılması söz konusu değildir.  

Genel olarak anket sorularının hazırlanma aşamaları bu şekildedir. Akademik çalışmalarınız için anket sorusu hazırlanması gerekiyorsa Yöntem İstatistik olarak uzman kadromuzla hizmetinizdeyiz.

Anket sorusu hazırlama hizmeti için bizimle iletişime geçebilirsiniz